Svangerskapsdiabetes

Ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes.

​Viser til algoritme som nylig er sendt alle fastleger. Her er en kort oppsummering for hvem vi skal henvise til spesialisthelsetjenesten:

  • Undersøkelse inntil uke 16:
    Alle med HbA1c≥5,9 (disse kan også rehenvises senere om de ikke oppnår behandlingsmålene)
  • Undersøkelse uke 24 -28:
    Alle med fastende ≥7 mmol/L eller 2-timersverdi ≥11 mmol/L. de med fastende på 5,3-6,9 mmol/L og/eller 2-timers på 9-11 mmol/L henvises kun om de ikke oppnår behandlingsmålene.

Se Helsedirektoratets side for nærmere info.