Testosteronsubstitusjon

Anmodning om videreføring av testosteronsubstitusjon.

En del fastleger er bedt om å ta over forskrivning av testosteron til pasienter som har fått det forskrevet av privat urolog. Bakgrunnen er at noen har fått substitusjon utenom vilkår for refusjonsrett. Disse skal revurderes før eventuell resept forskrives.

 1. Alle pasienter som har fjernet eller har infiltrerende sykdom i testikler eller hypofyse kan henvises til endokrinolog for å få
  initiert testosteron på blå resept. Videre forskrivning kan skje
  hos fastlegen. (se refusjonsregler)
 2. Pasienter som hadde lav FSH og LH før oppstart og som ikke er blitt utredet for prolaktinom bør få målt prolaktin 3 måneder etter seponering av testosteron. Det er svært sjelden at ytterligere utredning for hypofysesvikt vil være nødvendig, men dette
  må vurderes ved vekttap og/ eller hypotensjon.
 3. Pasienter i LAR (på Metadon eller Subutex) kommer i en særstilling. For disse ber vi om at fastlege innhenter en eventuell anbefaling fra lege i LAR før pasientene eventuelt henvises endokrinolog.
 4. For pasienter med tidligere misbruk av anabole steroider,
  anbefaler vi seponering.
 5. Øvrige pasienter må velge om de vil fortsette med testosteron på ”hvit resept” eller slutte. Pasienter med cancer prostata som har fått testosteron-substitusjon på tynn indikasjon bør, på generelt grunnlag, oppfordres til å slutte. Det kan forventes at det vil ta opp til ett år å gjenoppta tidligere egenproduksjon dersom behandlingen har medført supprimert LH og FSH.