Vaktpostlymfeknuteundersøkelse

Undersøkelse av vaktpostlymfeknute ved malignt melanom innføres i Hedmark og Oppland

Sykehuset Innlandet skal i henhold til nasjonale retningslinjer ta i bruk vaktpostlymfeknute (VP)-undersøkelse (sentinel node) i primærdiagnostikken av kutane maligne melanomer.

​Undersøkelsen utføres ved plastikkirurgisk seksjon på Hamar fra uke 36. Da sentinel node prosedyren (SNP) er en del av primærdiagnostikken, skal pasientene henvises før utvidet eksisjon er utført og utføres som regel samtidig med utvidet eksisjon.

Inklusjonskriterier

  • Malignt melanom (MM) mellom 1,0 mm tykkelse til 4,0 mm tykkelse.
  • MM hvor tykkelse ikke kan måles (pga. dårlig biopsi eller regresjon), SNP kan overveies.
  • Melanocytær tumor uvisst benign eller malign: SNP kan overveies.
  • Tykkelse under 1mm med ulcerasjon eller mitoser, SNP kan overveies.

Eksklusjonskriterier

  • Medisinsk kontraindikasjon for å utføre SNB. (tåler ikke narkose, uttalt demens, høy risiko for morbiditet etc.(skal også tåle et glandeltoilette)).
  • Pasienter med radiologisk eller klinisk påviste lymfeknutemetastaser (disse skal uansett vurderes for glandel toilette).
  • Hvis primær biopsi er gjort med > 1cm margin til tumor.


Graviditet

SNB kan utføres som endagsprosedyre dersom det går <6 timer fra tracerinjeksjon til reeksisjon. I første trimester bør dette drøftes nøye med pasienten.

Forløp

Henvisning sendes til plastikkirurgisk seksjon, SI Hamar. Om pasienten ikke allerede er inkludert i pakkeforløp, startes kreftpakkeforløpet da. Dersom melanomet ikke er fjernet på forhånd, er forventet ventetid 7 dager. Dersom det er fjernet hos fastlege/hudlege, er ventetid 14 dager.