Samarbeidsmøter og møteserier

Oversikt over samarbeidsmøter publiseres så snart dato og tema er klart.
Illustrasjonsfoto
Samarbeidsmøter

​SI Elverum-Hamar

12.02.2019
Samarbeidsmøte Gastroenterologisk seksjon ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

28.03.2019   
Nasjonale retningslinjer - Pakkeforløp hjerneslag - Hamar.
Sted: SI Hamar kl. 18.30-21.30. Møteleder: Ragnhild Dybvig

04.06.2019
Samarbeidsmøte Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

03.10.2019
Psykiske lidelser - pakkeforløp barn/unge og voksne.
Tid og sted: kl. 18.30-21.30, møterom DPS Hamar
Ledes av fastlege og PK Ragnhild Dybvig

SI Gjøvik

22. 01.2019
Samarbeidsmøte "Nevrologi, akutt hjerneslag og rehabilitering og habilitering for hvem?"
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, 5. etasje, over kantina
Møteleder: Karin Frydenberg

10.04.2019
Gynekologisk avdeling med fokus på svangerskap. Ledes av fastlege Sang Tran.

10.09.2019   
Kirurgisk avdeling. SI Gjøvik kl. 18.00-21.00
Møteleder: Karin Frydenberg

05.11.2019
Ikke fastlagt tema. Ledes av fastlege Bente Gauslaa.

SI Lillehammer

Fredagsmøter 07.45-08.30 i Auditoriet

27.09 2019

Aldersrelatert macula degenerasjon – en oversikt,
ved Line Kvannli, spesialist i øyesykdommer, Innlandet Øyelegesenter

Mammografi, hva holder vi på med?
ved radiolog Lars Hagen Henriksen, Bildediagnostikk

06.09.2019

ALS behandlingsmuligheter og begrensninger, ved Grethe Kleveland
Organisering av overgrepsmottaket, ved Kvinneklinikken

07.06.2019

Improving surgical techniques and functional outcome in total knee arthroplasty.

Et kort sammendrag av en lang Dr. Philos-avhandling v/Eirik Aunan

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.