HELSENORGE
Oversikt over samarbeidsmøter publiseres så snart dato og tema er klart.

Samarbeidsmøter og møteserier

​SI Elverum-Hamar

5.05 2022
Samarbeidsmøte med Fysikalsk medisin og rehabilitering
Tid og sted: Ottestad kl. 18.30-21.30
Møteledere: Kristine Gaarder og Ragnhild Dybvig

10.03 2022
Samarbeidsmøte med Hospice Sangen Lovisenberg Diakonale sykehus
Tid og sted: Hospice Sangen kl. 18.30-21.30
Møteleder: Ragnhild Dybvig

2021

24.11 2021
Samarbeidsmøte med Geriatrisk team
Tid og sted: Sentralhallen, SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

29.09 2021
Samarbeidsmøte med Øyeavdelingen
Tid og sted: Sentralhallen, SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder


​​2020

18.03 2020
Samarbeidsmøte med Hospice Sangen Lovisenberg Diakonale sykehus
Tid og sted: Hospice Sangen kl. 18.30-21.30
Møteleder: Ragnhild Dybvig

21.01 2020
Samarbeidsmøte ØNH ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

​​​2019

12.02 2019
Samarbeidsmøte Gastroenterologisk seksjon ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

28.03 2019
Nasjonale retningslinjer - Pakkeforløp hjerneslag - Hamar.
Sted: SI Hamar kl. 18.30-21.30.
Møteleder: Ragnhild Dybvig

04.06 2019
Samarbeidsmøte Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Elverum og fastleger.
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

03.10 2019
Psykiske lidelser - pakkeforløp barn/unge og voksne.
Tid og sted: kl. 18.30-21.30, møterom DPS Hamar
Møteleder: Ragnhild Dybvig

21.11 2019
Osteoporose - faglig innlegg ved Trine Finnes, ass. direktør Medisin og helsefag
Tid og sted: kl. 18.30-21.30, møterom DPS Hamar
Møteleder: Ragnhild Dybvig

 

SI Gjøvik

27. april 2022
Samarbeidsmøte med Gyn/fødeavdelingen
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, Møterom 5. etg.
Møteleder: Karin Frydenberg

2021

5.03 2020
Samarbeidsmøte med Barneavdelingen
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, Auditoriet
Møteleder: Karin Frydenberg

2019

22. 01 2019
Samarbeidsmøte "Nevrologi, akutt hjerneslag og rehabilitering og habilitering for hvem?"
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, 5. etasje, over kantina
Møteleder: Karin Frydenberg

10.04 2019
Gynekologisk avdeling med fokus på svangerskap. Ledes av fastlege Sang Tran.

10.09 2019
Kirurgisk avdeling. SI Gjøvik kl. 18.00-21.00
Møteleder: Karin Frydenberg

27.11 2019
Medisinsk avdeling. SI Gjøvik 18.00-21.00, møterom Utsikten
HIV-behandling/hepatitt C og B

SI Lillehammer

Fredagsmøter 07.45-08.30 i Auditoriet

2020

7.02 2020
POP – i et historisk perspektiv
ved LIS lege Ida Bang, kvinneklinikken Lillehammer

Førerkorts KAHOOT!  Ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre med pasientens førerkort etter en bevissthetsforstyrrelse
ved konst. overlege Kaja Nyquist og avdelingsoverlege Torleiv Svendsen,  nevrologisk avdeling Lillehammer   - Ta med din mobiltelefon.

3.01 2020
Ny spesialistutdanning – hvordan skal vi løse dette på Lillehammer sykehus?
ved overlege Cecilie Bjerke, Kirurgisk avdeling Lillehammer

​​2019

07.06.2019

​Improving surgical techniques and functional outcome in total knee arthroplasty.

Et kort sammendrag av en lang Dr. Philos-avhandling v/Eirik Aunan

Fant du det du lette etter?