Oversikt over samarbeidsmøter publiseres så snart dato og tema er klart.

Samarbeidsmøter og møteserier

​SI Elverum-Hamar

18.03 2020
Samarbeidsmøte med Hospice Sangen Lovisenberg Diakonale sykehus
Tid og sted: Hospice Sangen kl. 18.30-21.30
Møteleder: Ragnhild Dybvig

21.01 2020
Samarbeidsmøte ØNH ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

2019

12.02 2019
Samarbeidsmøte Gastroenterologisk seksjon ved SI Elverum og fastleger. 
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

28.03 2019
Nasjonale retningslinjer - Pakkeforløp hjerneslag - Hamar.
Sted: SI Hamar kl. 18.30-21.30.
Møteleder: Ragnhild Dybvig

04.06 2019
Samarbeidsmøte Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Elverum og fastleger.
Tid og sted: SI Elverum kl. 18.30-21.30
Møteleder: Kristine Gaarder

03.10 2019
Psykiske lidelser - pakkeforløp barn/unge og voksne.
Tid og sted: kl. 18.30-21.30, møterom DPS Hamar
Møteleder: Ragnhild Dybvig

21.11 2019
Osteoporose - faglig innlegg ved Trine Finnes, ass. direktør Medisin og helsefag
Tid og sted: kl. 18.30-21.30, møterom DPS Hamar
Møteleder: Ragnhild Dybvig

 

SI Gjøvik

5.03 2020
Samarbeidsmøte med Barneavdelingen
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, Auditoriet
Møteleder: Karin Frydenberg

2019

22. 01 2019
Samarbeidsmøte "Nevrologi, akutt hjerneslag og rehabilitering og habilitering for hvem?"
Tid og sted: SI Gjøvik kl. 18.00-21.00, 5. etasje, over kantina
Møteleder: Karin Frydenberg

10.04 2019
Gynekologisk avdeling med fokus på svangerskap. Ledes av fastlege Sang Tran.

10.09 2019
Kirurgisk avdeling. SI Gjøvik kl. 18.00-21.00
Møteleder: Karin Frydenberg

27.11 2019
Medisinsk avdeling. SI Gjøvik 18.00-21.00, møterom Utsikten
HIV-behandling/hepatitt C og B

SI Lillehammer

Fredagsmøter 07.45-08.30 i Auditoriet

7.02 2020
POP – i et historisk perspektiv
ved LIS lege Ida Bang, kvinneklinikken Lillehammer

Førerkorts KAHOOT!  Ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre med pasientens førerkort etter en bevissthetsforstyrrelse
ved konst. overlege Kaja Nyquist og avdelingsoverlege Torleiv Svendsen,  nevrologisk avdeling Lillehammer   - Ta med din mobiltelefon.

3.01 2020
Ny spesialistutdanning – hvordan skal vi løse dette på Lillehammer sykehus?
ved overlege Cecilie Bjerke, Kirurgisk avdeling Lillehammer

2019

6.12 2019  

Barn og ungdom med traumatiske hodeskader,
ved overlege Hans Kristian Holm, Barne- og  ungdomspoliklinikken Lillehammer.

Atrieflimmer – farlig tilstand eller normal aldersforandring?
ved overlege Ola Dahl-Hofseth, Medisinsk avdeling Lillehammer.

1.11 2019

Resultater fra 1000 opererte lyskebrokk i Kvalitetsdatabasen på Lillehammer, ved LIS lege Mattis Sundhagen Mikkelsen, Kirurgisk avdeling.
Like rutiner for mors og obduksjon i Sykehuset Innlandet
ved fagleder autopsi Finn Olav Bakken, Avdeling for patologi.

27.09 2019

Aldersrelatert macula degenerasjon – en oversikt,
ved Line Kvannli, spesialist i øyesykdommer, Innlandet Øyelegesenter

Mammografi, hva holder vi på med?
ved radiolog Lars Hagen Henriksen, Bildediagnostikk

06.09.2019

ALS behandlingsmuligheter og begrensninger, ved Grethe Kleveland
Organisering av overgrepsmottaket, ved Kvinneklinikken

07.06.2019

Improving surgical techniques and functional outcome in total knee arthroplasty.

Et kort sammendrag av en lang Dr. Philos-avhandling v/Eirik Aunan

Fant du det du lette etter?