SI'ste nytt 1 - 2018

Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2018.

SI'ste nytt 1-2018

​Førerkortpoliklinikken avvikles

Som en av flere planlagte endringer i Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering er Førerkortpoliklinikken ved SI Ottestad, slik den til nå har vært drevet, besluttet avviklet fra 2018.

Les mer

Av Atle Stenhaug Sørensen, avdelingssjef
Publisert 31.01.2018
Sist oppdatert 31.01.2018

Vurderinger der det i førerkortforskriften er angitt at det kreves spesialistvurdering, kan fortsatt henvises til Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering såfremt pasienten tilhører målgruppen som er hjerneslag eller annen ikke progredierende hjerneskade.

Det samme gjelder kompliserte vurderinger der det foreligger både motoriske og kognitive utfall. Disse pasientene kan bli ivaretatt ved Rehabiliteringspoliklinikk her. Øvrige henvisninger må dessverre avslås.

Når det gjelder vurdering av kognitive krav til førerkort, viser vi til Førerkortveilederen.

Pasienter med rene motoriske utfall der det ikke foreligger mistanke om kognitive utfall, men der det er aktuelt med tilrettelegging av bil, kan henvises til kommunal ergoterapeut for vurdering. Ergoterapeut har mulighet til direkte henvisning videre til NAV Bilsenter Østlandet som innehar kompetanse på dette området.

Som tidligere kan geriatrisk poliklinikk eller psykogeriatrisk poliklinikk kunne bistå med vurderinger for sine målgrupper.

Mer informasjon om denne og øvrige endringer vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.

Kristin Østlie, avdelingsoverlege ph.d.
Beate Garfelt, seksjonsoverlege Hjerneskade

 

Spiral/P-stav og henvisning til gyn

Ber fastlegene skrive respet på spiral/P-stav før henvisning til gynekologisk poliklinikk.

Les mer

Av Karin Frydenberg, praksiskonsulent

Publisert 07.02.2018
Sist oppdatert 07.02.2018

De gynekologiske poliklinikkene i SI kan dessverre ikke ha spiraler tilgjengelig for pasienter da det ikke lenger er mulig til å ta betalt for annet enn egenandel.

For å unngå at pasienten må ha en ekstra time, bes fastlegene om at det i henvisninger spesifiseres om pasienten ønsker hormonspiral (og hvilken type), P-stav eller kobber spiral og gir pasienten resept på den type spiral/p-stav som pasienten ønsker, så sant det er mulig. Pasienten må medbringe spiral/p-stav til gynekologisk poliklinikk.

Kobberspiral kjøpes uten resept på apoteket. Pasienten må gjøres oppmerksom på det.

I forhold til hormonspiral anbefales enten Kyleena eller Mirena. Hvis det er viktig med god blødningskontroll, vil Mirena være det beste alternativet. Kyleena gir også reduserte blødninger, noe mindre bivirkninger og kan være lettere å sette inn hos unge jenter.Nyoppdaget diabetes hos barn - øhjelp

Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.

Les mer

Av Jon Grøtta, avdelingsoverlege Barneavdelingen SI Elverum og
Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 09.02.2018
Sist oppdatert 09.02.2018

Det kan da gå unødig tid før barna blir kalt inn til videre utredning og behandling.

Symptomene ved debut av diabetes mellitus er polyuri, tørste og vekttap og eventuelt nedsatt allmenntilstand. Det er da viktig å sjekke glucose og, om mulig, urin stix.

Sykehuset sitt råd til fastleger og legevaktsleger er i samsvar med NEL sine anbefalinger:
«I de aller fleste tilfellene opptrer diabetes hos barn som en akutt tilstand som krever umiddelbar innleggelse i sykehus - økt tørste, økt vannlating, slapphet».

Hvis du mistenker debuterende diabetes mellitus hos et barn, konferer med vakthavende lege på barneavdelingen og legg barnet inn som øyeblikkelig hjelp!