SI'ste nytt 1 - 2019

Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2019.

SI'ste nytt 1-2019

​Stramt tungebånd hos nyfødte

Ammeproblemer/ammevansker/ernæringsvansker forekommer oftere hos barn med stramt tungebånd.

Les mer

Av Jon Grøtta, avdelingsoverlege barneavdelingen SI Elverum Publisert 11.02.2019
Sist oppdatert 11.02.2019

Forekomst
Anslag i forekomst varierer etter definisjonen fra <1 til 10 %.

Symptomer hos barnet
Ammeproblemer/ammevansker/ernæringsvansker forekommer oftere hos barn med stramt tungebånd.
Barnet kan ha redusert evne til å koble seg på brystet (eller flaske), noe som medfører at de «gnager» ytterst på brystvorten. Brystvorten kan bli leppestiftformet/flatklemt. Det kan oppstå en klikkelyd ved amming. Barnet har manglende evne til å lage vakuum på brystvorten (melk lekke ut fra munnviken, klarer ikke ta tak, glipper av brystvorten, klarer ikke å suge på finger/smokk). Noen barn svelger mye luft.

Symptomer hos mor
Smertefull amming, såre bryster, hyppige brystbetennelser.

Kliniske funn hos barnet

  • Unormalt kort tungebånd, kortere enn 0,5 cm fra tungespiss til tungebåndet. Tungebåndet kan være stramt selv om det er festet lengre bak også.
  • Hjerteformet tunge
  • Klarer ikke å strekke tungen ut over gummene
  • Redusert evne til å bevege tungen lateralt mot gummene når en stryker barnet på gummene
  • Skålformet tunge med liten aktiv elevasjon når barnet skriker med åpen munn. Ved undersøkelse vanskelig å løfte tungen opp mot ganen når en løfter med to fingre under barnets tunge.

Anamnese
Opplever moren ammeproblemer? Smerter, sårhet? Har mor fått ammeveiledning?

Klinisk undersøkelse
Er det stramt tungebånd når man prøver å løfte tungen opp med spesialspatel (eller løfte tungen med to fingre tett inn mot tungebåndet) og sette tungebåndet på strekk? Tungebåndet kan fremstå som et tynt segl som i varierende grad holder tungen fast ned mot munngulvet. Et submucosalt tungebånd er tykkere og mer gulaktig av farge. Klarer barnet å løfte tungen opp mot ganen eller føre den fremover? Klarer barnet å lateralisere? (finger kan gli fra nedre gums midtstilling og ut til hø og ve side. Klarer barnets tunge å følge?) Kjenner en god sugekraft? (lillefinger kan holdes opp mot barnets gane. En vil da lett kunne kjenne om det genereres et negativt, intraoralt trykk).

Behandling og oppfølging

  1. Første tiltak er alltid ammeveiledning av kompetent personell og at man forsøker å utelukke andre årsaker til barnets symptomer/ammevansker.
  2. Stramt tungebånd uten redusert funksjon (amme/ernæringsvansker) skal ikke behandles.
  3. Tungebåndsklipp/frenulotomi kan vurderes hvis tiltak for å bedre matinntak ikke fører frem. Dette skal utføres av kompetent helsepersonell på indikasjon ernæringsvansker/ammeproblemer når det samtidig er stramt tungebånd. Tidspunkt for klipping av tungebånd er omdiskutert. En forutsetning for at man skal vurdere klipping, er at det er dokumenterte funksjonelle problemer med amming, ikke basert alene på at det «ser stramt ut». I mange studier har man ventet med klipping til 5-14 dagers alder. Ammeveiledning bør forsøkes i minst noen dager før man evt. klipper. En gang fra etter 48-72 timers alder er det antagelig aktuelt å vurdere funksjonell konsekvens for amming.

Henvises i så fall til Øre-nese-halsavdelingen for klipping.

 

Fødetilbud for Gjøvik sommeren 2019

Sommeren 2019 gjennomfører Sykehuset Innlandet felles ferieavvikling ved gyn-/fødeavdelingene i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer fra og med uke 26 til og med uke 34.

Les mer

Det vil være gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og screening av gravide på Gjøvik i perioden. Normale rutiner for henvisninger til gynekologisk poliklinikk, operasjon og fødepoliklinikk opprettholdes.

Sykehuset Innlandet ønsker med disse tiltakene å opprettholde god kvalitet i fødetilbudet med erfarent og kompetent personale, samtidig med en forsvarlig og god ferieavvikling for de ansatte.

Gravide i opptaksområdet til fødeavdelingen på Gjøvik vil få informasjon om hvordan sommerferieavviklingen kan påvirke deres fødetilbud. De vil også motta et brev med praktisk informasjon nærmere opp mot termin.

For nærmere informasjon, kontakt:
Gyn/fødeavdeling, Gjøvik:
61 15 75 90 eller avdelingssjef Anja Holstad 414 30 496

Kvinneklinikken, Lillehammer:
61 27 20 18 (ekspedisjon), 61 27 22 20 (fødeavd) eller avdelingssjef Stian Westad 916 70 250.

 

Drop-in på Elverum

Bildediagnostikk Elverum har fått nytt utstyr og kan tilby drop-in undersøkelser alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00 fra 1. mars 2019.

Les mer

Drop-in
Drop-in innebærer at også pasienter som ikke trenger øyeblikkelig hjelp, kan komme til radiologisk undersøkelse med henvisning fra lege/kiropraktor, uten å ha bestilt time på forhånd.

Pasienten henvender seg i ”Drop-In” luka på radiologisk ekspedisjon, og venter på tur. Helsesekretæren i ekspedisjonen vil kunne angi ventetiden til en viss grad. Dersom pasienten ikke ønsker å vente, vil han/hun kunne levere henvisningen for ordinær timebestilling.

Hvem kan komme til drop-in?
Alle pasienter i vårt opptaksområde er velkommen til drop-in. Tilbudet omfatter rtg.thorax og rtg. av skjelett. Dersom drop-in skal fungere best mulig, ber vi om at omfattende skjelettutredninger (aksemålinger, totalcolumna osv) henvises til timebestilling.
Spørsmål vedrørende dette rettes til telefonnummer 62 43 87 55.

 

Sædundersøkelse - kun på Hamar

I Sykehuset Innlandet utføres nå sædundersøkelser kun på Hamar. Sædanalyser utføres bare på torsdager.

Les mer

Av Kjersti Skaug, avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 11.02.2019
Sist oppdatert 20.02.2019

Pasienten kan selv ta kontakt med laboratoriet på Hamar på
tlf. 62 53 74 95 for avtale.

Det er viktig at pasienten kommer forberedt til laboratoriet. Pasienten må også ha med seg ferdig utfylt rekvisisjon med navn på henvisende lege (www.sykehuset-innlandet.no).