HELSENORGE

SI'ste nytt 1-2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 1-2021.SI'ste nytt 1-2021

​H-resept

Helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. Se vedlegg

Foredrag - Covid 19-vaksiner

Jan Erik Berdal ved Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus har laget en god informasjonsvideo (https://www.youtube.com/watch?v=zcdTxvxMJyQ&feature=youtu.be)for de som vil lære seg mer om Covid 19-vaksiner.

Karin Frydenberg, praksiskonsulent


Informasjon om vaksinering av kreftpasienter

Retningslinjer, utarbeidet på OUS, for vurdering av når kreftpasienter som er under behandling bør ha vaksinen. Se vedlegg

Karin Frydenberg, praksiskonsulent


Angående PCR-testing for influensa

Når pasienter er testet for Covid 19, oppbevares denne testen minst en uke i på mikrobiologisk avdeling på Lillehammer. Det vil da være mulig å etter-rekvirere influensa og andre luftveispatogener som testes via PCR. Pasientene som dette er aktuelt for, slipper da å ta ny test. Man må ringe til mikrobiologisk avdeling i de aktuelle tilfellene.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent


Utredning og rehabilitering etter COVID-19 infeksjon

Av Anders Ledsaak Nordlund, Avdelingssjef Fysikalsk medisin og rehabilitering

Seksjon Lungerehabilitering i Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har tilbud om utredning og rehabilitering for pasienter som har gjennomgått Covid-19.

Følgeplagene etter Covid-19 infeksjon kan være mange, varierende og by på store utfordringer for den enkelte pasient - nedsatt muskelstyrke, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblematikk , nedsatt lungekapasitet og generell slitenhet. Samlet kan dette gi en situasjon med et stort funksjonstap som krever en tverrfaglig og spesialisert tilnærming. Sykdoms- og behandlingsforløpet kan også være en mental og psykososial belastning for både pasienten og dennes pårørende.

Ved Seksjon Lungerehabilitering tilbys tverrfaglig spesialisert utredning og rehabilitering både poliklinisk og døgnbasert med oppfølging av et bredt sammensatt tverrfaglig team. Ved henvisning er det viktig at vi får informasjon om gjennomgått behandling, symptomer og funksjonsnivå.

Pasientene henvises på vanlig måte.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med overlege Seth Donkor eller seksjonsleder Silje Rønn Homlegard på telefon 61 11 73 00 (sentralbord seksjon Lungerehabilitering).

Informasjon fra Revmatismesykehuset

Endringer i tilbud. Se vedlegg


Hedmark Urologiske Spesialist Senter (HUSS)

Hedmark Urologiske Spesialist Senter (HUSS) åpnet 1. februar i Elvarheimgata 10 C i Elverum. Senteret er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten.

-Vi gjør utredning, behandling og oppfølging av alle urologiske tilstander, forteller Henrik Tjävle, som er overlege og spesialist i generell kirurgi og urologi. Han har jobbet som kirurg og urolog ved Sykehuset i Vestfold og Centralsjukhuset i Karlstad. De siste syv årene har han drevet en urologisk spesialistpraksis i Tromsø. - Jeg har lang erfaring med utredning og behandling av prostatakreft, blærekreft og andre urologiske kreftformer, urinveislidelser og andre problemer hos menn og kvinner. Vi gjør også steriliseringer av menn.

Kristine Gaarder, praksiskonsulent