HELSENORGE

SI'ste nytt 1 - 2022

Innhold fra SI'ste nytt 1-2022

SIste nytt 1-2022

Samarbeidsmøtet i regi Møteserien den 17.02. er utsatt.

Ny dato:torsdag 10.mars klokken kl.18.30 -21.30.
Sted: Hospice Sangen Lovisenberg Diakonale Sykehus, Høyensalgata 74,2317 Hamar

Sett av datoen. Program kommer senere.

​​​​​Høringsinnspill- strategiplanen for Helsefellesskap Innlandet 2022-2026

Sykehuset Innlandet og de 42 kommunene i opptaksområdet til sykehuset har etablert Helsefellesskap Innlandet. 

Helsefellesskap Innlandet er en formalisert samarbeidsstruktur med deltakere fra kommuner, sykehus, brukerrepresentanter, fastleger og tillitsvalgte. Hovedmålet til Helsefellesskap Innlandet er å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsefelleskap Innlandet arbeider nå med en strategiplan for perioden 2022-2026. I denne forbindelse ønsker vi innspill fra deg som fastlege. 

 • Fra ditt ståsted som fastlege; hva er de største utfordringene i den daglige samhandlingen mellom i Sykehuset Innlandet HF og kommunene ?
 • Fra ditt ståsted som fastlege; hvilken strategiske satsningsområder mener du Helsefellesskap Innlandet bør ha fokus på de kommende årene?  

Innspill sendes til interkommunal rådgiver for Helsefellesskap Innlandet Janne Lind - janne.lind@ringsaker.kommune.no innen 1. mars 2022. 

For nærmere informasjon om høringen, følg lenken;
Helsefellesskap Innlandet - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/helsefellesskap-innlandet​

​​​Felles inntaksteam for allmennpsykiatriske poliklinikker i DPS Elverum - Hamar​


Av Marianne Gade, avdelingssjef og Alice-Andreea Aldea, psykologspesialist/inntaksansvarlig DPS Elverum-Hamar

1. november 2021 startet DPS Elverum-Hamar med felles inntaksteam for allmennpsykiatriske poliklinikker i Elverum og Hamar. Felles inntaksteam opprettes med mål om å unngå uønsket variasjon i vurderingspraksis. Henvisningsadressen er uendret.

Dialog/ tilgjengelighet
Inntaksteamet vil være tilgjengelig for drøftinger på telefon 476 84 440. Ta gjerne kontakt om du er i tvil om en pasient bør henvises. Telefonen er åpen innenfor ordinær arbeidstid kl 08:00 – 15:00, og bemannes i hovedsak av inntaksansvarlig: Psykologspesialist Alice-Andreea Aldea. Får du ikke umiddelbart svar – legg igjen beskjed, og vi vil ringe tilbake. I ferier og ved eventuell sykdom må det påregnes redusert kapasitet for telefonhenvendelser.

Avklaringsteam
Det er etablert et avklaringsteam som bistår poliklinikkene i komplekse saker. Avklaringsteamet springer ut fra DPSets Ambulante Akuttenhet (AAE), og vil i komplekse saker møte pasienten raskt etter at henvisningen er rettighetsvurdert ved DPS. Avklaringsteamet vurderer og planlegger om pasienten skal ha videre utredning og behandling i allmenpoliklinikk, om andre hjelpetiltak kan være hensiktsmessige, og kan gi bistand for å koble på disse tiltakene.

Vi tillater oss å minne om de krav som pakkeforløp stiller til henvisningens innhold: Henvisning og start - Helsedirektoratet. En grundig henvisning er den beste hjelp for oss til å gjøre gode vurderinger. Ved behov for supplerende opplysninger vil dette som hovedregel bli etterspurt fra inntaksteamet pr dialogmelding.
​​​

Se også SIste Nytt nr 8-2021​

​​

​​Dialogmelding

Av samhandlingslege Ragnhild Dybvig

Dialogmeldinger er nyttig  i samhandlingen om pasienter. Det er så effektivt at det er fristende å bruke det litt for liberalt. Vi minner derfor om kjørereglene.

 • Pasienten man sender dialogmelding om må ha hatt en kontakt med aktuelle avdeling/spesialsit innenfor siste 12 måneder.
 • Det skal omhandle en kjent problemstilling. 
Eksempler på bruk for leger i primærhelsetjenesten:
 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger.
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold, eller knyttet til en epikrise.
 • Spørsmål og tilbakemelding om legemiddelbehandling.
 • Etterspørre epikrise. 
Praktisk bruk:
 • Beskriv tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål.
 • Vær konsis og konkret, og vurder ordlyd. Dokumentet kommer i pasientens journal.
 • Ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding. 
 • Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde hvis behov. 
 • Benytt Dialog Forespørsel.
 • Forventet svartid: 3-5 virkedager. Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter.
 • Det er ikke behov for å gi tilbakemelding om at meldinger er lest og at oppgaver vil bli utført.
 • Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen.
 • Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i det mottatte dokumentet.​


​​Oversendelse av EKG

Kardiologene får ofte henvendelser fra fastleger med forandringer/tolkninger av EKG. Siden EKG ikke kan sendes elektronisk blir det opplyst at det ettersendes i papirform. De minner om at vi husker å ettersende EKG.
Skriv tydelig at adressat er kardiolog/indremedisin og aktuelt sykehus. ​