Helsenorge

SI'ste nytt 12 - 2020

SI'ste nytt 12-2020.

SI'ste nytt 12-2020

​AMK Innlandet

Av Arne Stokke, avdelingssjef nødmeldetjenesten, divisjon Prehospitale tjenester

For at AMK skal kunne håndtere alle anrop effektivt og etter riktig prioritet, er det viktig at rekvirent setter seg inn i hvilken telefonkø som skal benyttes. 
Disse telefonnumrene er kun til internt bruk.
Plakaten kan bestilles på Servicekontoret. 


Samorganisering og samlokalisering av nukleærmedisin og PET CT ved SI Elverum fra 1. april 2021

Av Frode Totlund, avdelingssjef Bildediagnostikk, divisjon Gjøvik-Lillehammer

Bakgrunn:
Styret i Sykehuset Innlandet behandlet i oktober 2018 sak 081-2018 «SI mot 2022 – Tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft» og gjorde et omfattende vedtak med endringer innenfor flere fagområder og divisjoner. I saksframstillingen til styresak 081-2018 står følgende tiltak omtalt under overskriften «Videre prosesser:  Samorganisere tilbudet innenfor nukleærmedisin og tilbudet om positron emisjons tomografi (PET eller PET-scan)»

På denne bakgrunn besluttet administrerende direktør å iverksette et arbeid med mål om å samorganisere de nukleærmedisinske seksjonene til én seksjon. Oppdraget omfattet videre en vurdering av konsekvensene ved samlokalisering av PET-tilbudet ett sted i Sykehuset Innlandet. Det ble opprettet et prosjekt med deltakere fra divisjonene Elverum-Hamar og Gjøvik-Lillehammer med følgende mandat: «Utrede og beskrive muligheter og konsekvenser ved sammenslåing og samlokalisering av de to seksjonene for nukleærmedisin og PET tilbudet i Sykehuset Innlandet på Lillehammer eller Elverum i mellomperioden frem til nukleærmedisin skal lokaliseres i det nye Mjøssykehuset.

Beslutning:
På bakgrunn av utredningen ble det anbefalt at foretaket samorganiserer og samlokaliserer nukleærmedisin og PET CT på SI Elverum fra 01.04.2021. Betyr at dagens PET-CT bussløsning vil bli avviklet og erstattet  med en stasjonær innendørs PET-CT løsning på sykehuset Elverum i løpet av 2021.

Frem til 1.04.2021 vil nukleærmedisinsk aktivitet på SI Lillehammer fungere som normalt. Det er ingen endring av henvisningsrutinene i divisjon Gjøvik-Lillehammer til PET-CT og de øvrige nukleærmedisinske undersøkelsene.

Trygdemedisinsk kurs

Et fulltegnet trygdemedisinsk kurs for fastleger og NAV-ansatte i Innlandet ble arrangert 13.-14. oktober 2020 i samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og NAV Innlandet. Foredragene kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Ragnhild Jordet, sjeflege NAV Innlandet


Fant du det du lette etter?