SI'ste nytt 2-2019

Innhold fra SI'ste nytt nummer 2-2019.

Illustrasjonsbilde
SI'ste nytt 2-2019

Systemsvakhet og uønskede hendelser

Det er avdekket systemsvakhet vedrørende uønsket hendelse som angår samarbeidet fastlege - spesialisthelsetjeneste.

Les mer

Av Karin Frydenberg, praksiskonsulent SI

Ved rekvirering av radiologiske undersøkelser, er det kun fastlegene som får svaret hvis ikke det er bedt om kopimottager. Selv om pasienten er overført spesialisthelsetjenesten, får de ikke svarene og endring av radiologisk svar vil kun gå til rekvirent, altså fastlege. Da må vi eventuelt informere behandler i spesialisthelsetjenesten om endret eller tillegg til svaret. Dette legger seg øverst i svaret til oss som tillegg, men med samme dato.

Oppsummert og anonymisert den uheldige hendelsen:
Pasienten ble henvist til røntgen thorax av fastlege pga luftveisplager. Røntgenavdelingen supplerte selv med CT thorax.
CT thorax viste forandringer som var suspekte på malignitet. Bildene ble demonstrert for lungelegene og han ble vurdert på lungepoliklinikken kort tid etterpå.
På det tidspunktet var det kun det foreløpige CT svaret som forelå. Det endelige CT svaret var endret fra det foreløpige. Det ble da også påpekt en leverlesjon som burde utredes videre. Dette svaret gikk rutinemessig bare til fastlege som rekvirent. Først 19 måneder senere ble det oppdaget at CT- svaret var endret. Han ble da henvist til ultralyd av lever, som heldigvis viste kun godartede forandringer.

Kvalitetsteam ved medisinsk avdeling SI Gjøvik og Karin Frydenberg, praksiskonsulent SI Gjøvik

 

Bruk riktig hastegrad på henvisninger

Elektroniske henvisninger får ulik håndtering i sykehuset ettersom hvilken hastegrad/prioritering vi fastleger setter på dem.

Les mer

 

Ønsker elektronisk bildeoverføring fra Unilabs

Det hersker en del forvirring vedrørende pasienter som har tatt røntgen, CT eller MR på Unilabs og som skal til ortopedisk vurdering.

Les mer

- Vi ønsker at alle bilder som er tatt overføres elektronisk i fra Unilabs og rett inn i vårt system, sier avdelingsoverlege Helge Vangen. Vi får ikke sett på bilder som pasienter har betalt kr 75 for og som medbringes på minnepinne eller kan lastes ned på nettet vie en kode som pasientene også må betale kr 75 for.

Dette løses ved at pasienten selv tar kontakt med Unilabs og ber de overføre bilder til SI sitt røntgensystem med beskjed om at pasienten skal til vurdering ved ortopedisk avdeling Elverum.

 

Redusert drift ved hudpoliklinikken Elverum

Ved Hudpoliklinikken er det for tiden en hudlege som arbeider i 20 prosent stilling.

Les mer

Av Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI