Helsenorge
Osteoporosebehandling og samarbeid

SI'ste nytt 2 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 2-2020.

illustrasjon
SI'ste nytt 2-2020

Samarbeidet og oppgavedelingen mellom Sykehuset Innlandet og fastlegene vedrørende utredning og behandling av osteoporose har vært behandlet i SLIPS (Samarbeidsforum for Leger i Primærhelsetjenesten og Sykehus i Innlandet).

Det ble vedtatt en løsning på oppgavedeling mellom sykehus og kommuner i Overordnet samarbeidsutvalg 29. november 2019.

Les mer

Av Karin Frydenberg, praksiskonsulent og leder av SLIPS

De fleste osteoporosepasientene behandles i allmennpraksis, både for primærprofylakse og etter lavenergibrudd.

Forespørsler om Aclasta-behandling i primærhelsetjenesten har vært økende de siste årene, og Sykehuset Innlandet har åpnet flere «osteoporosepoliklinikker». Intravenøs behandling er krevende og tar tid. En del fastlegekontor/kommuner har ikke erfaring med dette og heller ikke egnede lokaler. De kan nå henvise sykehuset til behandling der.

For å gjøre samarbeidet mellom sykehus og allmennpraksis mer oversiktlig, har vi utarbeidet tre veiledere:

Det er nå enhetlige prosedyrer for henvisning til DXA-måling (beintetthetsmåling) i Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset Lillehammer.

Det brukes vanlig henvisning til DXA-måling ved Gjøvik og Revmatismesykehuset og det poengteres om man ønsker bare DXA-måling eller om man også ønsker en vurdering av riktig osteoporosebehandling. I så fall kreves en mer omfattende henvisning.

Til Elverum skrives rekvisisjon til radiologisk avdeling for dexa og vanlig henvisning til osteoporosepoliklinikk.