HELSENORGE

SI'ste nytt 2-2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 2-2021.

SI'ste nytt 2-2021.

Aktører i kontakt med personer som kan ha hepatitt C

I Innlandet har representanter fra Sykehuset Innlandet, kommunehelsetjenesten, rusinstitusjoner og kriminalomsorgen samarbeidet om utvikling av en effektiv pasientflyt for behandling av hepatitt C. Tiltaket er en del av oppfølgingen av Helsedirektoratets implementeringsplan for å utrydde hepatitt C som folkehelseproblem, les mer

Flytskjema for utredning og behandling av pasienter, samt mal for utfylling av rekvisisjoner.

 

Webinar om hepatitt C

Sykehuset Innlandet inviterer alle instanser i kontakt med potensielle pasienter til webinar om hepatitt C-samarbeidet fredag 23. april klokka 13.00-14.00.