HELSENORGE
Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2021

SI'ste nytt 3 - 2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2021.

Innhold fra SI'ste nytt nummer 3-2021.

​Sommerbaby i vente?

Av avdelingsoverlege Anja Holstad Døssland

Sykehuset Innlandet gjennomfører felles ferieavvikling ved gynekologi- og fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer i sommer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer fra lørdag 19.06 til og med uke 32.
Les mer her


Thyroidea diagnostikk - henvisninger til FNAC av thyreoidea

Av avdelingsoverlege Trine Fleischer Eng

Bildediagnostikk – seksjon radiologi Hamar og endokrinkirurgisk seksjon på Hamar ønsker ikke at pasienten henvises fra fastlege direkte til FNAC av thyroidea på røntgenavdelingen. I disse tilfeller ønskes det at pasienten blir direkte henvist til endokrinkirurgisk poliklinikk for vurdering av om FNAC er indisert. Endokrinkirurg følger opp svaret i så tilfelle.

Hvis radiolog stiller indikasjon for FNAC under ultralydundersøkelsen, vil pasienten automatisk bli satt opp til time for dette uten at fastlege trenger å sende ny henvisning. Radiolog og endokrinkirurg følger opp svaret i så tilfelle.

Pasienter med indikasjon for kun ultralyd av hals og thyroidea kan som vanlig henvises til radiologisk seksjon fra fastlege.


Vakttelefon onkologisk stråleenhet Gjøvik

Fastleger kan kontakte onkolog på Stråleenheten direkte på vakttelefon 911 37 529. Onkologvakt er tilgjengelig på dagtid mandag til fredag. Dersom det ikke er spørsmål som gjelder strålebehandling, skal onkolog ved lokalsykehus kontaktes.

Praksiskonsulentene


Trygdemedisinsk kurs i september

Også i 2021 arrangerer Sykehuset Innlandet og NAV Innlandet trygdemedisinsk gratis emnekurs for fastleger og NAV-ansatte i Innlandet.
Denne gangen er også helsesjefer (dag 1) og behandlere ved DPS og fysikalsk medisinsk avdeling (dag 2) invitert. Kursinvitasjon

Ragnhild Jordet, sjefslege Rådgivende legetjeneste //Avdeling for tjenesteutvikling, NAV  Innlandet