HELSENORGE

SI'ste nytt 3 - 2022

Innhold fra SI'ste nytt 3-2022

SIste nytt 3-2022

Lab'SIa april​​​​​

​Ny samhandlinglsege/praksiskonsulent

Thea Andersson Haug startet 1.april som praksiskonsulent ved SI Gjøvik . Hun overtar for Karin Frydenberg som slutter 1.mai. Thea vil også være praksiskonsulent ved DPS Gjøvik. Der overtar hun for Dag Lunder som allerede har sluttet.

Thea er 43 år og kommer fra Kapp, "perlen ved Mjøsa". Hun er fastlege/spesialist i allmennmedisin og er daglig leder ved Skreia Legesenter, Østre Toten kommune. Hun har også tidligere jobbet på ØNH og kirurgisk avdeling ved SI Gjøvik.

Epost: tandersson231@gmail.com​


​Forvarsel samarbeidsmøte

Vi planlegger et samarbeidsmøte mellom fastlegene i nedslagsfeltet Elverum-Hamar og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering samt habiliteringsavdelingen. Møtet vil bli avholdt på Ottestad. Vi har foreløpig ikke klart å finne en dato hvor alle foredragsholderne har bekreftet, men første mulige dato er torsdag 5.mai. Hold av denne kvelden inntil videre, så vil invitasjon til møtet komme like over påske.​

Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum og Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar​


​​Påminnelse om elektroniske henvisninger

Ved forsendelse av elektroniske henvisninger, er det viktig at de pasientene som sendes samme dag/som øyeblikkelig hjelp markeres som dette. Ellers havner de i arbeidsflyt for elektive henvisninger, og det brukes mye ressurser på senere å "fjerne" disse fra systemet. 

En annen utfordring er diagnoser som ikke er knyttet opp mot henvisningen. I fastlegens EPJ vil som regel alle dagens diagnoser automatisk hentes over i henvisningen. Diagnoser som ikke er relevante for problemstillingen som henvisningen gjelder, må da fjernes. Om vi ikke gjør det selv, må noen på sykehuset gjøre jobben for oss...

Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum


​Utfasing av røntgensvar på papir

De bildediagnostiske avdelingene i Sykehuset Innlandet har av forskjellige tekniske og sikkerhetsmessige grunner sendt ut svarmeldinger (røntgensvar) både elektronisk og på papir.

Nå er det tilfredsstillende løsninger på plass, slik at det ikke lenger vil sendes ut papirsvar til mottagere som også mottar elektroniske svar.

Arbeidet begynner  2.mai og det er planlagt ferdigstilt innen medio mai.

Hvis dere fortsatt mottar svar både elektronisk og på papir etter dette, eller dere har andre spørsmål rundt meldingsutveksling, kontakt oss via Meldingsansvarlig@Sykehuset-Innlandet.no


​Påminnelse fra geriatrisk poliklinikk Gjøvik

Det er flere tilfeller hvor pasienter som ikke møter at pårørende ikke har vært informert.

Vi ber om at fastlegene gir tydelig beskjed om pårørende kan kontaktes og om de bør kontaktes, for timeavtale for pasienter med kognitive problemer. Det må stå kontaktinfo til pårørende i henvisningen.

Thea Anderson, praksiskonsulent Gjøvik​