Helsenorge

SI'ste nytt 4 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 4-2020.

SI'ste nytt 4-2020

Koronavirus og testing

Vi følger Folkehelseinstituttet sine testanbefalinger fra 13.03.2020;

Les mer

Drop-in undersøkelser ved Bildediagnostikk

- inntil videre stengt

Les mer

Gul beredskap i Sykehuset Innlandet

Les mer