Helsenorge

SI'ste nytt 5 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 5-2020.

SI'ste nytt 5-2020

​Sykehuset Innlandet – beredskap

les mer

Analysering av Koronavirus for helge - og høytidsdager påsken 2020

For rekvirenter i primærhelsetjenesten vil transportruter være som tidligere år, det betyr siste henting tirsdag 7.april.

Les mer

Nye utfordringer til samarbeid i vår alvorlige pandemisituasjon

Mikrobiologisk avdeling har laget et tydelig flytskjema for corona-prøvene.

 

Les mer

Så lenge rekvirent melder svaret raskt til pasient og andre berørte i kommunen og kommuneoverlegen følger positive svar med smitteoppsporing, kan smitteverntiltak iverksettes hensiktsmessig og pasienten få den nødvendige behandling.

Vanligvis vil informasjon om coronatest-resultat følge pasienten som informasjon i epikrisen

Med ett unntak: Når pasienten blir utskrevet før prøvesvar foreligger og pasienten trenger pleie- og omsorgstjenester fra kommunen kan det oppstå usikkerhet om nødvendige smitteverntiltak. Det kan løses ved at avdelingen som har tatt koronatesten informerer kommunen straks svaret foreligger:

- neg svar: sendes av rekvirent med PLO-melding

- pos svar: sendes av rekvirent med PLO-melding og til tildelingskontor

 

Dialogmelding er innført

Sykehuset Innlandet innførte dialogmeldingene «Forespørsel» og «Svar på forespørsel» med legekontor 20. mars.

Les mer

Meldingene kan både initieres fra fastlege ved legekontoret til sykehuset og fra sykehuset til fastlege. Adresseringen er som på kliniske henvisninger med bruk av tjenesteadressene til Sykehuset Innlandet.

Bruk dialogmelding i stedet for henvisningsmelding til å ettersende informasjon til henvisningen eller annen informasjon. Dialogmelding kan sykehuset besvare elektronisk.

Veileder for de ulike journalsystemene, kjøreregler for bruksområde og innhold kan du lese her
https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/digital-samhandling

 

Lindrende behandling

I forbindelse med Covid 19-pandemien, vil det være behov for lindrende behandling i sykehjem og kanskje hos hjemmeboende pasienter i kommunene. De palliative enhetene i Sykehuset Innlandet har laget oppdatert informasjon hvor man kan finne gode og konkrete råd, samt telefonnumre for konferering om palliative spørsmål.

Vi viser også til "medikamentskrinet" (lenke) fra Helse Bergen

Fant du det du lette etter?