HELSENORGE

SI'ste nytt 5 - 2022

Innhold fra SI'ste nytt 5 - 2022

Illustrasjon
SI'ste nytt 5-2022

​​​​​Sommerbrev fra praksiskonsulentene/samhandlingslegene

Det nærmer seg sommer og vi tenkte å sende en liten hilsen til våre fastlegekolleger. 

Det er heldigvis ingen begrensninger i samfunnet med oppfordring om hjemmekontor lenger, så vi er tilbake på jobb på sykehusene som praksiskonsulenter/ samhandlingsleger. Det er godt å møte kolleger på sykehuset igjen. Vi har også kommet i gang med samarbeidsmøter, men merker at det kommer færre leger enn tidligere. Dere er velkomne tilbake for å treffe oss og sykehuslegene igjen på flere møter til høsten.

SLIPS (Samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Innlandet) er i aktivitet, og vi jobber for tiden med å samordne oppfølgingsrutiner etter behandling for tykk- og endetarmskreft. Målet er en mest mulig enhetlig oppfølging for alle pasienter i Innlandet.

Helsefellesskapene er også i gang. Det er ennå ikke valgt fastlegerepresentanter, så inntil dette er på plass, har vi praksiskonsulentene ivaretatt fastlegenes stemme ved å delta både i Partnerskapet, strategisk samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget. 

Det har skjedd noen endringer i praksiskonsulentkorpset. Vår tidligere leder og praksiskonsulent på Gjøvik, Karin Frydenberg, har sluttet. Det samme har Dag Lunder som var praksiskonsulent ved DPS Gjøvik. Heldigvis har vi fått en god erstatter i Thea Andersson Haug som er praksiskonsulent både ved SI Gjøvik og DPS Gjøvik. Kristine Gaarder har overtatt som leder for praksiskonsulentene i Innlandet. Det vil til høsten bli ledig stilling som praksiskonsulent ved SI Hamar. Vi tar imot søkere nå, så ta gjerne kontakt om du kunne tenke deg å jobbe sammen med oss for å bedre samhandlingen mellom leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Innlandet. 

Vi tar gjerne imot innspill når det gjelder forbedringsmuligheter både i vår arbeidsform og generelt når det gjelder samhandling. Vi kommer gjerne på møter i Allmennlegeutvalg. Ta kontakt med oss!

Ellers ønsker vi dere alle en riktig god sommer!

Praksiskonsulentene i Innlandet


​Kristine Gaarder, Praksiskonsulentleder og praksiskonsulent SI Elverum, krisgaa@gmail.com
Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent SI Hamar,
ragdyb@gmail.com
Rita Hansen Møller, praksiskonsulent SI Lillehammer,
rita.hansen.moller@gmail.com
Barbara Inauen, praksiskonsulent SI Tynset og DPS Tynset, barbara.inauen@folldal.kommune.no
Inge Marshall Trangsrud, praksiskonsulent DPS Hamar,
ingemt@gmail.com
Thea Andersson Haug, praksiskonsulent SI Gjøvik og DPS Gjøvik, tandersson231@gmail.com​ ​​​​​​Trygdemedisinsk kurs

Har du husket trygdemedisinsk kurs i regi av NAV og Sykehuset Innlandet på Scandic Hamar 20-21.09, gratis for fastleger i Innlandet?

Det er fortsatt ledige plasser og mulig å melde seg på.​

Påmeldingslenke: nav.radgivende.overleger.innlandet@nav.no

​​


​​​​​​​​​​Vakt på Øyeavdelingen


Av Lena Ovli. avdelingssjef ØNH/Øye​​​
Øyeavdelingen på Elverum har vakt for hele Innlandet på fredag fra kl. 15.00 til mandag til kl. 08.00, samt i høytider og andre helligdager.

​Øyeavdelingen i Lillehammer har nå stort sett vakt fra mandag kl. 08.00 til fredag kl. 15.00. Vakten har hjemmevakt på kveld, natt og helg.

​Vi opplever å få henvisninger på pasienter som allerede har en fast øyelege utenfor sykehuset. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å spørre pasienten om de har fast øyelege, før de henviser pasienten til sykehuset.​

​​​​​Henvisning til MR-undersøkelser Elverum-Hamar


Av Heidi Haande, konst.avdelingssjef Bildediagnostikk Elverum-Hamar

På grunn av økt antall henvisninger til MR-undersøkelser og oppstart av MR hjerte på Elverum, blir vi nødt til å gjøre strengere prioriteringer for hvem som kan få MR-undersøkelse ved Bildediagnostisk avdeling på Elverum og Hamar.

Henvisninger fra primærhelsetjenesten som gjelder kroniske muskel-skjelett-plager, ryggsmerter og hodepineutredning uten sterk mistanke om malign årsak, anbefales henvist til privat røntgeninstitutt. Vi ønsker fortsatt at undersøkelser av barn og akutte skader med sannsynlig behov for snarlig operasjon sendes til oss primært.
Mange fastleger har allerede denne praksisen, men her er det store variasjoner mellom legekontorene.

På grunn av den høye ressursbruken, ber vi om at alle pasienter som har pacemaker eller trenger undersøkelse i narkose går via spesialisthelsetjenesten. 

Generelt vil vi benytte anledningen å minne om utfylling av MR sjekkliste. Ortopediske implantater innsatt siste 20 år vil aldri være kontraindikasjon for undersøkelse, men vevet nærmest metallimplantatet vil i regelen ikke fremstilles pga. metallartefakter. 
Minner også om at røntgen-undersøkelse er tilstrekkelig for utredning i de aller fleste tilfellene.

Vi tilbyr drop-in for konvensjonell røntgen på hverdager til kl. 18.00.
Alle MR- henvisninger vi mottar får individuell vurdering, slik at velbegrunnede og viktige utredninger skal få riktig hastegrad der medisinsk hastegrad vektlegges ved fastsettelse av ventetid.​


​​

​​Inntaksstopp i forbindelse med etablering av felles henvisningsmottak

 

Av Rasmus Dynna, Inntaket, DPS Gjøvik

Fra 1. september 2022 etablerer avtalespesialistene og DPS Gjøvik et felles henvisningsmottak. Fra denne datoen skal alle henvisninger sendes til DPS Gjøvik. For å ha mest mulig ledig kapasitet 1. september, har avtalespesialistene besluttet å innføre inntaksstopp frem til oppstart av felles henvisningsmottak.

Dette gjelder for følgende avtalespesialister:
Psykologspesialister: Marit Sørlie, Hilde Myrvoll, Siri Seljeskog, Vigdis Sorteberg
Psykiatere: Alexandra Naletova, Inger Kragh Nyhus
 
Alle kommunene skal være informert av Helse Sør-Øst om prosjektet felles henvisningsmottak som starter i DPS Gjøvik 1.9.22, og implementeres i resten av Innlandet 1.9.23
 
Det vil komme mere informasjon om henvisningsmottaket senere.​​​