Helsenorge

SI'ste nytt 6 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 6-2020.

SI'ste nytt 6-2020

​Sykehuset Innlandet – beredskap

les mer

Dialogmelding er innført

les mer

Endringer i resistensbesvarelse

Oppdatering av følsomhetskategorisering for S-I-R-rapportering, les mer.

Endret rekvireringspraksis for benomsettingsmarkøren P1NP

Les mer

Av Magnus Andreas Rognlien Husøy, lege i spesialisering, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Biokjemiske benomsettingsmarkører (hhv. resorpsjons- og formasjonsmarkører) gjenspeiler hastigheten på benomsettingen. P1NP (Prokollagen I / prokollagen fra type I aminoterminalt propeptid) er en formasjonsmarkør som typisk økes ved osteoporose, vekstspurt, etter brudd osv. Markøren kan bl.a. brukes til monitorering av benspesifikk behandling ved osteoporose (som tilleggsinformasjon til klinikk og DXA).
Navnet ved rekvirering er endret fra «Type 1 N-terminalt propeptid» til «P1NP (Prokollagen I)». Prøven videresendes fra oss til Hormonlaboratoriet, OUS. Bruk serum. Tidspunkt på dagen synes uvesentlig. Hemolyserte prøver kan ikke brukes. (Se deres Analysebok: prøven heter: PINP, total i serum, Hlab).

Se info om osteoporosebehandling og samarbeid mellom SI og fastleger i SI’ste nytt nummer 2-2020.

Røntgenundersøkelser under koronatider

Det er midlertidig stengt for Drop in-undersøkelser pga smitterisiko.

  • Dersom hastegrad er i dag/ø.hjelp må man ringe for å konferere og melde pasienten.

Dersom det ikke haster må man sende henvisning på vanlig måte. Pasienten får tilsendt time eller blir oppringt om time.

Skriv smittestatus på henvisningen (Ja, nei eller uavklart).

Undersøkelser som ikke har noen grad av hast, kan avventes, da veldig mange henvisninger blir "liggende på vent".