HELSENORGE

SI'ste nytt 6 - 2021

Innhold fra SI'ste nytt nummer 6-2021.

SI
SI'ste nytt 6-2021
Helsedirektoratet har bestemt at anti-RhD-profylaxe skal settes i kommunen, hos fastlege eller jordmor.

Av avdelingssjef Anja Døssland Holstad​ og leder for praksiskonsulentene Karin Frydenberg

Informasjon om endring i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative og bærer RhD-positivt foster – om hvor profylaksen i uke 28 skal settes.

Bakgrunn
I Norge er omtrent 15 prosent av alle gravide RhD-negative. Ca. 60 prosent av disse bærer RhD-positivt foster, og kan potensielt utvikle antistoffer mot barnets blodlegemer. Disse antistoffene kan passere morkaken, og utløse livstruende hemolytisk sykdom hos fosteret. Profylakse mot denne såkalte alloimmuniseringen gis i uke 28 og ved fødsel, og begge har til nå vært gitt i spesialisthelsetjenesten.

Fra 1.10.21 skal den første gis i kommunehelsetjenesten.

Blodprøve for å bestemme ABO/RhD-typing (samt antistoffscreening) tas i dag av den gravide ved første svangerskapskontroll. Fosterets blodtype tas hos RhD- negative mødre i uke 24 (NIPT (Non Invasive Prenatal Test)). D​e mødrene som er RhD-negative og hvor NIPT viser at de bærer et RHD-positivt foster, gis profylakse i hhv uke 28 og ved fødsel for å forebygge alloimmunisering.

Laboratoriet har til inntil nå meldt barnets RhD type direkte til gyn.pol. (via kopi av svar), som har innkalt den gravide og satt injeksjonen. De skal i september fortsatt sende kopi av svar til gyn. pol., men fra 1. oktober 2021 skal de kun sende svar til fastlegen (den som har tatt prøvene uke 24).

 Gjennomføring

  • Blodprøver tas av den gravide som vanlig.
  • Laboratoriet sender svar til rekvirent om kvinnens RhD-type (påminner evt. kontrollprøver som skal tas uke 24). (Prøven til Foster RhD (FRhD) kan tas senere, men ikke før uke 22)
  • Hos RhD-negative sørger rekvirenten (fastlege/jordmor) for nye blodprøver i uke 24 (2x 6 ml EDTA)
  • Laboratoriet sender svar til rekvirent om fosterets RhD-type
  • Ved Rh-positivt foster bestilles preparat hos Folkehelseinstituttet og anti-D gis i uke 28. Sykehuset Innlandet har brukt Rhophlac i.m. til alle aktuelle i uke 28.
  • Legekontor og helsestasjoner kan bestille RhD-immuniseringsprofylakse elektronisk i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Nettadressen er «vaksinebestilling.fhi.no».
  • Vi foreslår å bestille når man får positivt svar på blodprøven tatt i uke 24.
  • Det blir ingen kostnader for legekontor eller gravid
  • Det skal brukes takst 217 e

Det er viktig at ingen gravide «glemmes» og vi foreslår en overgangsordning slik:

Gravide som får stilt indikasjon (dato for svar på blodprøve) før 1. oktober 2021, får tilbud om profylakse på sykehuset, i samsvar med dagens rutine.

Gravide som får stilt indikasjonen (dato for svar på blodprøve) etter 1. oktober 2021, får tilbud om profylakse i kommunen (fastlege eller jordmor), i forbindelse med svangerskapskontrollen i uke 28.

Helsekortet for gravide har en rubrikk der man bør bekrefte at profylakse er gitt.

Ved spørsmål kan dere henvende dere til avdelingssjef Anja Døssland Holstad (Anja.Dossland.Holstad@sykehuset-innlandet.no) eller leder for praksiskonsulentene Karin Frydenberg (frydrein@gmail.com)​