Helsenorge

SI'ste nytt 7 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 7-2020.

SI'ste nytt 7-2020

​Sykehuset Innlandet

beredskap helsepersonell

LabSI’a 30. april 2020

status SARS-CoV-2-diagnostikk

MR-undersøkelser ved SI Lillehammer

Bildediagnostikk på Lillehammer har lenge hatt kapasitetsutfordringer på MR-undersøkelser. Problemet har økt i forbindelse med covid-19 pandemien.

En av konsekvensene er at det nå ikke er kapasitet til å gjøre undersøkelser rekvirert av leger i primærhelsetjenesten (fastleger, sykehjemsleger, legevaktsleger osv).

Bestemmelsen om å returnere henvisninger trer i kraft 11. mai 2020. Billeddiagnostikk på Gjøvik har en tilsvarende praksis som ble innført permanent i 2013. Det oppfordres til bruk av Aleris på Gjøvik eller Unilabs på Hamar.