HELSENORGE

SI'ste nytt 7 - 2022

Illustrasjon
SI'ste nytt 5-2027

​​Primær HPV-test - nå også for kvinner under 34 år​

​Av Thea Andersson, praksiskonsulent 

Gynekologisk avdeling på Gjøvik har delt denne linken i håp om at det skal gi god oversikt over de siste endringene i livmorhalsprogrammet.​​

Primær HPV-test - nå også for kvinner under 34 år (kreftregisteret.no)


Ny tverrfaglig diabetes fotpoliklinikk ved SI Gjøvik

Av Ola Saatvedt, ortoped

Diabetiske fotsår og amputasjoner er forbundet med økt dødelighet. Helsedirektorat har valgt reduksjon av underekstremitetsamputasjoner som en av kvalitetsindikator for bedret diabetesbehandling.  Studier viser at antall underekstremitetsamputasjoner reduseres når et tverrfaglige diabetesfotsår- team er tilgjengelig. Vi tar nå konsekvensene av dette og oppretter en tverrfaglig poliklinikk med ortoped, ortoped-ingeniør, sårsykepleier og endokrinolog som faste medlemmer av teamet i løpet av januar/februar 2023.

Vi tar imot pasienter fra førstelinjetjenesten i kommuner i SI Gjøvik`s inntaksområde. Videre tilbyr vi en helhetsvurdering av pasienter som allerede er under behandling ved sårpoliklinikken og diabetespoliklinikken. 

Henvisninger rettes til ortopedisk poliklinikk Gjøvik ved Ola Saatvedt. Henvisningen bør beskrive detaljene rundt såret og når/hvordan det debuterte, diabetes status, karstatus i underekstremitet og eventuelle tiltak satt i gang for avlastning. Alle pasientene vil få en bred tverrfaglig førstegangsvurdering. Behov for videre oppfølging vurderes individuelt. I tillegg til terapeutiske tiltak som for eksempel karkirurgi og orthose, vil forebyggende tiltak som riktig fottøy og diabetesregulering vektlegges.

Tilbudet vil i første omgang bli gitt ca hver 4. uke og utvides ved behov. Ved mistanke om alvorlig infeksjon vil pasienter som tidligere få en rask vurdering ved sårpoliklinikken. Dersom det er mistanke om kritisk ischemi, må pasientene som tidligere henvises karkirurgisk poliklinikk etter vanlige retningslinjer.

Vi håper dette tilbudet vil gi øket fokus på den diabetiske fot, slik at antallet amputasjoner i vårt inntaksområde reduseres og livskvaliteten for denne pasientgruppen bedres.​


​​

​​​​DROP IN bildediagnostikk Elverum og Hamar

Vi minner om at fastlegene må skrive på røntgen rekvisisjonen at henvisningen gjelder «drop-in», slik at avdelingen slipper merarbeid med utsendelse av time.

I øyeblikket er det kun Elverum og Hamar som har mulighet for drop in fra kl. 09.00-18.00 i ukedagene.​
Det vil bli et felt der man kan huke av for «drop in» når dette blir et tilbud på alle radiologiske avdelinger i Sykehuset innlandet.​​

Karoline ​​​H. Walberg-Olstad, praksiskonsulent Hamar​​