SI'ste nytt 8 - 2017

Innhold fra SI'ste nytt nummer 8 - 2017.

​Postbariatrisk plastikkirurgi

Avdeling for generell- og postbariatrisk plastikkirurgi i Sykehuset Innlandet åpnet 1. oktober. Avdelingen er lokalisert til SI Tynset.

Les mer

Målgruppen er pasienters om har hatt stor vektnedgang og plages med hudoverskudd. Avdelingen vil tilby en rekke ulike inngrep etter indikasjon, og pasienter med behov for flere inngrep vil planlegges for dette.

Inngrep innen postbariatrisk plastikkirurgi
Bukplastikk (standard), Bukplastikk med rectusdiastase, Fleur de Lis (FDL), Fleur de Lis (FDL) med rectusdiastase, Brystløft med axilleplastikk, Armplastikk, Lårplastikk, Hofte-/seteplastikk.

I tillegg vil det gis tilbud om mammareduksjon og operasjon for gynecomasti. Tilbudet vil følge nasjonale retningslinjer for plastikkirurgi og gis til pasienter i ASA1 eller ASA2 (ASA1: Friske pasienter som røyker mindre enn 5 sig dgl. ASA2: Pasienter med asymptomatisk tilstand som behandles medikamentelt (f.eks. hypertensjon) eller med kost (f.eks. DM2 og ellers friske pasienter som røyker mer enn 5 sig dgl.) Særlig viktig å merke seg for henvisere er krav om stabil vekt >2 år, BMI<27 og at pasienten ikke bruker nikotin | http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2015/02/ASA-Physical-Status-Classification-System-2014-1.pdf

Henvisning
Vi ber om at henvisningen inneholder relevant informasjon om pasientens helsetilstand, BMI, BT, medikamenter, plager, årsak til vekttapet, motivasjon osv. Pasienter som planlegges til operasjon vil få med seg lab.rekvisisjon for prøver de skal ta to uker preoperativt. Vi ber om hjelp til å få tatt prøvene lokalt. Svar sendes SI Tynset (som rekvirent). Pasienten vil tilbys postoperativ oppfølging på SI Tynset, både rutinemessig og ved eventuelle komplikasjoner.

Avdelingens leger er erfarne plastikkirurger:
• Jan Kåre Frøyen
• Gudjon L. Gunnarsson
• Hans Marius Solli-Nilsen

Av Oddbjørn Øien,
medisinsk fagsjef SI Tynset og Karin Frydenberg, leder praksiskonsulentene i SI

Publisert 19.10.2017

 


Pasientforløp hoftebrudd

Sykehuset Innlandet har startet et arbeid med gode pasientforløp og Gode pasientforløp hoftebrudd skal bli malen for senere forløp. Prosjektet er delt i en prehospital, en hospital og en posthospital fase.

Les mer

Hensikten med prosjektet nå, er å gå gjennom alle rutiner knyttet til denne pasientgruppen og fokusere spesielt på overganger ved innleggelse og utskrivning, redusere risiko for komplikasjoner og øke kunnskapen om de pasientene der det er størst fare for komplikasjoner og hva vi kan gjøre for å redusere faren.

Vi som arbeider med disse pasientene har ofte sett at informasjon og kommunikasjon inn og ut kunne bli bedre, likeså klar ansvarsdeling og faglig optimal behandling. Det er veldig velkomment med tilbakemeldinger fra dere ute om hva som ikke fungerer. Vi vil gjerne ha pasienthistorier.

Kontakt
Karin Frydenberg,
Leder for praksiskonsulentene i SI
E-post:  frydrein@online.no
Telefon: 908 63 737
eller praksiskonsulenten ved ditt nærmeste lokalsykehus.


Vi har hatt ett møte og det skal jobbes raskt fram mot jul med dette. Det er med utgangspunkt i sykehuset og det var derfor overvekt av sykehusansatte med på møtet og derfor veldig viktig med innspill fra flere ute i kommunene!

Mange kommuner og fastleger arbeider aktivt med fallforebygging og med andre ting for å forebygge hoftebrudd, bla. gjennom ernæringsfokus, medikamentgjennomgang med fokus på uheldige medikamenter for gamle og ulike treningsopplegg for pasientene.

Mange fastleger og kommuner har et bevisst og aktivt forhold til rehabilitering av pasienter etter skader som hoftebrudd, men oversikten og tilbudet til den enkelte pasienten kan nok ofte bli bedre.
Det er meningen å tallfeste hvordan frekvensen av hoftebrudd og prognosen etter hoftebrudd utvikler seg i Innlandet. Sykehuset Innlandet har gode data på dagens situasjon, så her vil resultatene kunne måles.

Av Karin Frydenberg, leder praksiskonsulenter SI
Publisert 19.10.2017
 Sist oppdatert 19.10.2017