Helsenorge

SI'ste nytt 8 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 8-2020.

illustrasjon
SI'ste nytt 8-2020

​Riktig hastegrad på henvisninger

Vi ønsker å minne om bruk av riktig hastegrad på henvisninger.

De fleste henvisninger trenger ikke å makeres med noen spesifikk hastegrad, og de sendes som vanlige, elektive henvisninger. Henvisninger som skal til «pakkeforløp» merkes som dette for effektiv behandling av henvisningen.

Det er viktig at når pasienter henvises for øyeblikkelig hjelp, må denne hastegraden velges på elektronisk henvisning. Da kommer henvisningen automatisk til akuttmottak (andre henvisninger kommer først til merkantilt personale som de sender videre til riktig lege). I tillegg skal det alltid ringes om pasienter som sendes for øyeblikkelig hjelp.
Praksiskonsulentene

Revmatismesykehuset i grønn beredskap

Revmatikere kan igjen henvises til alle tilbud ved Revmatismesykehuset. Grønn beredskap forutsetter at alle smitteverntiltak videreføres og de fleste tilbud har fortsatt begrenset kapasitet.
- Vi har registrert en økning i andel alvorlig syke pasienter og vi vil oppfordre revmatikere i Innlandet å ikke vente unødvendig lenge med å oppsøke fastlege, sier administrerende direktør​ Benedikt Philipp Wetzel.

Fra Pasientreiser

Oppdatert 13.05.2020 klokka 15.58

Koronavirus og bruk av drosje