Helsenorge

SI'ste nytt 9 - 2020

Innhold fra SI'ste nytt nummer 9-2020.

SI'ste nytt 9-2020

​Overtidig svangerskap - nye rutiner

Veilederen i obstetrikk fra Norsk gynekologisk forening er oppdatert fra juli 2020.

Av Anja Døssland Holstad, leder fagråd gynekologi

Her anbefaler man nye retningslinjer for kontroll av overtidige svangerskap. Foreløpig er ikke den nasjonale veilederen for svangerskap oppdatert.

Sykehuset Innlandet ønsker å tilby de gravide kontroll av overtidige svangerskap i tråd med de oppdaterte retningslinjene i veilederen i obstetrikk.
Gravide med overtidig svangerskap kan henvises til første kontroll 4 dager over termin, dvs uke 41+0. De vil deretter få kontroll på dag 7 og 9 og tilbud om induksjon dag 11.

Endringene for kontroll av overtididige svangerskap starter vi med 15. september 2020.

Lenke til Veilederen

Med hilsen fødeavdelingene i Sykehuset Innlandet

Covid-19 og prøvesvar

Av Solveig Meyer Mikalsen, avdelingsoverlege medisinsk biokjemi

Laboratoriene i Sykehuset Innlandet har stor pågang på telefoner kveld, natt og helg.
Vaktgående bioingeniører har ikke kapasitet til å håndtere den økte pågangen på telefoner som har oppstått pga coronapandemien.
Svartid er nå 2-4 dager på covid-19 test.
Vi gir ikke ut covid-19 prøvesvar til pasienter over telefon; pasienten må selv finne prøvesvar på helsenorge.no, eller kontakte sin fastlege.