HELSENORGE

Hidrosadenitt​

Oslo universitetssykehus opplever at mange pasienter fra andre opptaksområder i regionen henvises dit for kirurgisk behandling og blir stående på en lang venteliste.

Hidrosadenitt behandles vanligvis av hudleger, ikke kirurg. Følgelig skal henvisninger fra fastlegene normalt være til hudlege (avtalespesialist). 

Er det behov for å vurdere kirurgisk behandling, henviser hudlege til lokalsykehus. Alle sykehusene i Sykehuset Innlandet med bløtdelskirurgi kan ved behov operere denne tilstanden.