HELSENORGE

Hudpoliklinikken i Elverum opphører

Hudpoliklinikken ved Sykehuset Innlandet Elverum ble etablert i 1991/92. Helt siden start har det vært utfordrende med drift. Av ulike grunner har det vært vanskelig å etablere og opprettholde et tilbud med lege(r) med spesialitet innen dermatologi, og det er derfor ikke lenger mulig å opprettholde tilbudet. Driften opphører 30. mars 2023.

​Vi var flere som hadde stor tro på at prosjektet: «Styrking av behandlings- og utdanningstilbudet innen hudsykdommer», som ble satt i gang av Helse Sør-Øst med overlevering av rapport 20. april 2021, skulle bidra til å få etablert et stabilt tilbud innen hudsykdommer på Elverum. Dette har vi dessverre ikke lykkes med. Det er derfor ikke lenger mulig å opprettholde tilbudet, og drift opphører 30. mars 2023.

På nåvær​ende tidspunkt er det uavklart om Sykehuset Innlandet vil forsøke å etablere tilbudet et annet sted i Innlandet. Uavhengig av dette vil tilbudet, inntil videre, ivaretas av avtalespesialistene innen hudsykdommer. Avtalespesialistene er gjort kjent med dette.

Henvisninger som mottas fra og med 20.02.2023 vil ikke vil bli vurdert. Henvisning vil avvises og returneres. Ny henvisning må da sendes til avtalespesialist. 

Sjekk gjerne hvor lang ventetid den enkelte spesialist har. I tillegg er det ønskelig at henvisningen spres på de ulike spesialistene i Innlandet.

Oversikt over avtalespesialister og ventetid finner dere ved å følge denne lenken:

Avtalespesialister i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)

De av dere som har pasienter i behandling vil oppleve at noen av pasientene avsluttes, men de fleste pasienter vil henvises og fordeles til avtalespesialisten. 

Pasienter som ikke fordeles, vil henvises tilbake til fastlege slik at dere i samarbeid med pasienten kan avklare behov for videre oppfølging og til hvilke avtalespesialist pasienten henvises videre til.

I de fleste tilfeller vil du som fastlege kontinuerlig ha fått oppdatering om pasient etter besøk i poliklinikken og vil ikke motta epikrise.

De pasienter som fordeles til avtalespesialist fra oss vil avsluttes med epikrise.

Kristin Wollan
Avdelingssjef
Medisinsk avdeling
Sykehuset Innlandet Elverum​