HELSENORGE

Vakttelefon, DPS Gjøvik

Fra 1. mai 2023 vil vakttelefonen som tidligere ble besvart av Akutt ambulant team bli satt over til Enhet for akuttpsykiatri klokka 15.30.

​De ansatte på akuttposten vil kun ta imot henvisninger og andre beskjeder til Akutt ambulant team.

Vakttelefon (mobil): 952 75 375​

Ved behov for drøfting av pasienter, er det ønskelig at dere ringer mellom klokka 08.00 og 15.30. ​​