Geografisk samarbeidsutvalg

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene og sykehuset i regionen.

GSU skal bidra til å ha gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom Sykehuset Innlandet og de tilhørende kommunene.

Mer om utvalget

Hovedoppgaven til geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er å fremme samarbeid om et godt og sømløst tilbud til pasienter, samt å forebygge avvik, uenighet og/eller interessemotsetninger mellom partene.

GSU skal bidra til at kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet og godt samarbeid ivaretas innen både psykisk helse, rus og somatikk.

Medlemmene velges for fire år. Utvalget konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal representere kommune og sykehus. Leder og nestleder har en funksjonstid på fire år, men halvveis i funksjonstiden bytter de verv. 

Representantene og de avtale ansvarlige har i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalget.

Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med organisasjonen/enheten de representerer.

Det kan opprettes kliniske utvalg/fagutvalg til bestemte formål. Utvalg som dekker hele Innlandet skal knyttes til OSU. 

GSU har møte minimum fire ganger i året.

GSU Gjøvik

Lisbeth Kjøniksen (medlem i OSU)
GSU Gjøvik, kommunalsjef Østre-Toten kommune

Møtedatoer 2020:

31. jaunuar - 29. mai - 27. november

GSU Tynset

Øystein Kyrre Johansen (medlem i OSU)
GSU Tynset, helse- og omsorgssjef i Tynset kommune

Møtedatoer 2020:

31. januar - 27. mars - 29. mai - 28. august - 30. oktober og 4. desember
 

Fant du det du lette etter?