Geografisk samarbeidsutvalg

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg som skal utvikle gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom kommunene og sykehuset i regionen.

Geografisk samarbeidsutvalg

Hovedoppgaven til geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er å fremme samarbeid om et godt og sømløst tilbud til pasienter, samt å forebygge avvik, uenighet og/eller interessemotsetninger mellom partene.

GSU skal bidra til at kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet og godt samarbeid ivaretas innen både psykisk helse, rus og somatikk.

Medlemmene velges for fire år. Utvalget konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal representere kommune og sykehus. Leder og nestleder har en funksjonstid på fire år, men halvveis i funksjonstiden bytter de verv. 

Representantene og de avtale ansvarlige har i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalget.

Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med organisasjonen/enheten de representerer.

Det kan opprettes kliniske utvalg/fagutvalg til bestemte formål. Utvalg som dekker hele Innlandet skal knyttes til OSU. 

GSU har møte minimum fire ganger i året.

GSU Elverum-Hamar

Møtedatoer 2021:

Medlemmer:

Elverum kommune
kommunalsjef Aino Kristin Kristiansen  (leder)

Divsjon Elverum-Hamar
rådgiver Kristin Degnes (sekretær) 

Hamar kommune
Vigdis Galaaen

Engerdal kommune
Andreas Stallvik

Løten kommune
Arne Jørstad

Ringsaker kommune
Sverre Rudjord

Stange kommune
Tove Nordli Selnes

Stor-Elvdal kommune
Cisilie Selnes Westgaard

Trysil kommune
Jørn-Andre Stenseth

Våler kommune
Siri Brunborg
Oliv Lundeby
Torunn Syvertsen 

Åmot kommune
Ole Bodenvald Lohman

Åsnes kommune
Anne Brit Nilsen Røst

Divisjon Elverum-Hamar
ass. divisjonsdirektør Håvard Kydland

Divisjon Habilitering/rehabilitering
spesialrådgiver Ingrid Elise Sundfør

Praksiskonsulent Sykehuset innlandet
Kristine Gaarder

Sykehuset Innlandet
avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad

Brukerutvalget
Gunn Rauken

Tillitsvalgt
Ida Høiby

GSU Gjøvik

Møtedatoer 2021:

12. februar, 26/2, 4. juni (høsten foreløpig ikke bestemt)

Medlemmer (oppdatert februar 2021):

Østre Toten kommune
kommunalsjef Lisbet Kjøniksen (leder)

Divisjon Gjøvik-Lillehammer
divisjonsrådgiver samhandling Ingrid With (sekretær)

Etnedal kommune
enhetsleder for familie og helse Aud Bakken

Gjøvik kommune
kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken

Gran kommune
kommuneoverlege Are Løken
helse- og omsorgssjef Mette Mosby

Lunner kommune
kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud

Vang kommune
etatssjef pleie og omsorg Guro Råheim Kvam 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer
konstituert divisjonsdirektør Kari Mette Vika
assisterende divisjonsdirektør Ane Kaurstad
avdelingssykepleier medisinsk avdeling Lillian Mistereggen

Divisjon Prehospitale tjenester
avdelingssjef Ingvild Grønnerud

Divisjon Habilitering/rehabilitering
spesialrådgiver Ingrid Elise Sundfør

Divisjon Psykisk helsevern
avdelingssjef DPS Gjøvik Liv Hammerstad
rådgiver DPS Gjøvik Ingunn Thomassen Berg

Sykehuset Innlandet
avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad

Brukerrepresentant
Ingvill Fjelstad Bø

Praksiskonsulent Sykehuset Innlandet
fastlege Karin Frydenberg

Østre Toten kommune og Søndre Land kommune
kommuneoverlege Jens A. Mørch

Gjøvik kommune
Randi Aaslund Fagforbundet

Tillitsvalgt
Brita Samuelsen, NSF 

GSU Lillehammer

Møtedatoer 2020:
11. februar, 23. april (høsten foreløpig ikke bestemt)

Gausdal kommune
enhetsleder Inger Ellen Walhovd

Lesja kommune
Therese Gjersøe Hole

Lillehammer kommune
kommunalsjef Bernt Tennstrand
Ragnhild Bakken

Nord Fron kommune

Ringebu kommune
Marit Vestad Førlandsås

Ringsaker kommune
Atle Sørensen

Sel kommune

Skjåk kommune
Hilde Reitan

Sør Fron kommune
tjenesteleder Aud Synnøve Træet

Vågå kommune
Odd Erik Sveen

Øyer kommune
tjenesteleder Karen Marie Norgaard

Divisjon Gjøvik-Lillehammer
divisjonsdirektør Kari Mette Vika
ass. divisjonsdirektør Ane Kaurstad
overbioingeniør blodbank og med. biokjemi Vibeke Fredagsvik

Divisjon Habilitering/rehabilitering
spesialrådgiver Ingrid Elise Sundfør

Divisjon Prehospitale tjenester
avdelingssjef Ingvild Grønnerud

Divisjon Psykisk helsevern
avdelingssjef DPS Lillehammer Berit Marie Bakkemo

Sykehuset Innlandet
avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Marthe Flugstad

Praksiskonsulent
Rita Hansen Møller

Brukerutvalget
Ida Skrimsrud

Tillitsvalgt
Åsmund Gravdal, NSF

GSU Tynset

Møtedatoer 2021:
12. februar, 16. april, 11. juni

Medlemmer (oppdatert februar 2021):

Røros kommune
Virksomhetsleder helse Jan Roger Wold
Vara: Nina Leer Harborg 

Os kommune
Virksomhetsleder helse- og omsorgstjenesten Vigdis Øvergård

Tolga kommune
Sektorleder velferd Bård Sundmoen Aas

Rendalen kommune
Helse og omsorgssjef Geir Arne Nordfjord

Tynset kommune
Helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen

Alvdal kommune
Leder for hjemmetjenesten Tanja Westgård

Folldal kommune
Enhetsleder Helse, Rehabilitering og omsorg Else Laila Tuveng

Stor-Elvdal kommune
Sektorleder for helse-, omsorgs- og velferdtjenester Cisilie Selnes Westgaard

Praksiskonsulent
Barbara Inauen, Kommunelege 1 Folldal

Rådmannsforum N-Ø
Rådmann Erling Strålberg

Brukerrepresentant
Magnvor Strypet Nilsen, valgt fra Alvdal LHL

Divisjon Psykisk helsevern
Avdelingssjef Ingunn Rognstad Grutle

Divisjon Medisinsk service
Seksjonsleder Malene Salbu

Divisjon Habilitering/rehabilitering
Spesialrådgiver Ingrid Elise Sundfør

Divisjon Prehospitale tjenester
Områdeleder Kåre Trondsen 

Divisjon Tynset
Konstituert divisjonsdirektør Oddbjørn Øien

Ansattrepresentant
Kasper Slettan, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Tynset kommune

Sekretær
Astrid Skotte

Fant du det du lette etter?