Geografiske samarbeidsutvalg

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene regionalt (i geografisk nærhet) og Sykehuset Innlandet. GSU har ansvar for å ha gode rutiner for samarbeid og informasjonsjonsutveksling mellom SI og de tilhørende kommunene.

​Elverum-Hamar

Kommune ​ ​

Elverum
Leder:
Aino Kristin Kristiansen
Sektorsjef

Sekretær:
Roy Heine Olsen
Fagsjef/prosjektleder

Engerdal
Kristin Opgård
Enhetsleder

Hamar
​Vigdis Galaaen
Helse- og omsorgssjef

Løten
Arne Jørstad
Kommunalsjef

Ringsaker
​Jan Robin Manstad
Helse- og omsorgsrådgiver

Stange
Mari Seierstad
Virksomhetsleder

Stor-Elvdal
Britt Kveberg
Sektorleder

Trysil
Trygve Øverby
Kommunalsjef

​Åmot
Frode Rosand
Helsesjef

Åsnes
Toril Gundersen
Kommunalsjef

Våler
Siri Brunborg
Helsesjef

Brukerutvalget ​ ​

​Vara:
Gunn Rauken
FFO Hedmark

SI Elverum-Hamar ​

Øyvind Graadal
Divisjonsdirektør

Håvard Kydland
Assisterende divisjonsdirektør

Kristin Degnes
Divisjonsrådgiver

Mona Elin Steen
Sjefbioingeniør, divisjon Medisinsk service

Hege Sognar Haugen
Avdelingssjef, indremedisin

Marianne Gade
Avdelingssjef DPS Elverum-Hamar, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum​​
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Grethe Fossum
Samhandlingsdirektør, stabsområde Helse

Fastlegene ​ ​

​Kristine Gaarder
Praksiskonsulent og fastlege

Vara:
Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent og fastlege


Gjøvik

Kommune/region ​ ​

Gjøvik, Land og Toten
Leder:
Lisbeth Kjøniksen
Kommunalsjef, Østre Toten kommune​

Heidi Koxvig Hagebakken
Kommunalsjef, Gjøvik kommune

Vestre Toten og Søndre Land
Jens Mørch, kommuneoverlege

Observatør GSU:
Søndre Land
Arne Skogbakken, rådmann

Hadelandsregionen 
​​Vara:
Tove Smedby Vassjø
​Lunner kommune

Are Løken
Kommuneoverlege
Gran kommune

​Valdresregionen
Steinar Nybråten
Kommunalsjef, Øystre Slidre kommune

Guro Råheim Kvam
Leder IHT, Vang kommune

Arbeidstakerrepresentant

Kommune:
Randi Aaslund, Fagforbundet Gjøvik kommune

Sykehuset:
Marianne Nielsen, Norsk sykepleierforbund

Brukerutvalget ​ ​

​Kine Tøftum Sunde
FFO Oppland

Vara:
Tone Meisdalen
RIO Innlandet

Fastlegene ​ ​

​Karin Frydenberg
Praksiskonsulent og fastlege

Vara:
Dag Lunder
Praksiskonsulent og fastlege

SI Gjøvik

​Nestleder: ​
Kari Mette Vika
Divisjonsdirektør

Sekretær:
Heidi Ramsrud
Divisjonsrådgiver

Anne Kristine F. Skaug
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, indremedisin

Inger Opheim
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, ortopedisk avdeling

Bjørg Harby
Avdelingssjef, gynekologi/føde/øre nese hals

Liv Hammerstad
Avdelingssjef DPS Gjøvik, divisjon Psykisk helsevern

Vara:      
Ingunn Thomassen Berg

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

​Marthe Flugstad
Samhandlingsrådgiver, stabsområde Helse


Kongsvinger

Kommune

​Leder:
Sjur Arnfinn Strand​
Ordfører i Kongsvinger

Lise Selnes
Leder i regionrådet​

Sør-Odal
​Toril Gundersen
Kommunalsjef for helse og omsorg   

Kongsvinger
​Marianne Birkeland
Kommunalsjef for helse og omsorg

Observatør fra OSU:
Åge Henning Andersen
Kommuneoverlege  

Grue 
​Erik Ottedahl Møller
Kommunalsjef for velferd

Eidskog
​Ingunn Bakke
For kommunalsjef

Nes
​Unni-Berit Schjervheim
Kommuneoverlege

Nord-Odal
​Randi Standerholen
Kommunalsjef   

Brukerutvalget ​ ​

​​Åge Willy Jonassen
Hedmark Fylkeskommunes eldreråd

Vara:
Gunn Rauken
FFO Hedmark

Fastlegene ​ ​

​Dag S. Salicath
Praksiskonsulent og fastlege

SI Kongsvinger ​ ​

​Dagny Sjaatil
Divisjonsdirektør

Grete G. Fossum
Samhandlingsdirektør, stabsområde Helse   

​Ann-Kristin Kneppen
Avdelingssjef, medisinsk avdeling

Sekretær:
Eirik Sandberg
Spesialrådgiver samhandling

Tom Eidlaug
Avdelingssjef DPS Kongsvinger, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Laila Flaen Fjellheim
Sjefbioingeniør medisinsk biokjemi, divisjon Medisinsk service


Lillehammer

Kommune/region

Sør-Gudbrandsdal og Lillehammer 
Leder: ​
Ragnhild Bakken

Nord-Gudbrandsdal
Bjørn Bakke
Tjenesteleder

Rita Randen
Konstituert daglig leder, Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter

​Elin Husom
Leder, tildelingskontor

Midt-Gudbrandsdal
Sverre Sætre
Kommunalsjef

​Marit Vestad Førlandsås
Seksjonsleder, Sør-Fron    

Vara:
Marit Listad ​

Gausdal
Inger Ellen Walhovd
Tjenesteleder

Brukerutvalget​ ​ ​

​Kjell Wiggo Eilertsen​
Mental Helse Oppland

Vara:
Svein Eirik Lund
FFO Oppland

Fastlegene ​ ​

​Praksiskonsulent og fastlege

SI Lillehammer

​Marianne Berg
Konstituert divisjonsdirektør

Sekretær:
Erik Qvam​ 

Ellen Henriette Pettersen
Avdelingssjef, kirurgi

Ole Jonas Rolstad
Avdelingssjef, indremedisin

Randi L. Beitdokken
Konstituert divisjonsdirektør, divisjon Medisinsk service

Berit Marie Bakkemo
Avdelingssjef DPS Lillehammer, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Marthe Flugstad
Samhandlingsrådgiver, stabsområde Helse


Tynset

Kommune

Alvdal
Erling Straalberg
Rådmann

Folldal
Else Laila Tuveng
enhetsleder

Os
Vigdis Øvergård

Rendalen
Berit Lillestu
Avdelingsleder

Røros
Bernt Tennstrand (vara: Hilde Fjorden)
​Rådmann

Stor-Eldal
Britt Kveberg
sektorleder helse-, omsorgs og velferdstjenester

Tolga
Siv Stuedal Sjøvold
Sektorleder

Tynset
Øystein Kyrre Johansen
Helse- og omsorgssjef

​Brukerrepresentant​ ​

​Kåre Dahlen

Fastlegene

Knut Selmer
Kommunelege 1

SI Tynset 

Stein Tronsmoen
Divisjonsdirektør

Sekretær:
Astrid Skotte
Avdelingssjef

Steinar Trettebergstuen
Avdelingssjef DPS Tynset, divisjon Psykisk helsevern

Malene Salbu
Seksjonsleder, divisjon Medisinsk service

Aud Irene Strandvik
Ansattrepresentant

Marthe Flugstad
Samhandlingsrådgiver, stabsområde Helse


Fakta

Mer om utvalget

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) har som oppgave å bidra til at kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet og godt samarbeid er ivaretatt, både innen psykisk helse, rus og somatikk.

GSU benyttes for å sette dagsorden i forhold til kvalitetskrav i samhandlingen på systemnivå. Målet er å forebygge systemsvikt og heve kvaliteten i samhandlingen. Avvik fra samarbeidsavtalen på systemnivå behandles i GSU.

Erfaringer fra avvik brukes aktivt til utvikling. Hensikten er å løse potensielle konflikter/dissenser i forhold til samarbeidsavtaler og samhandlingsrutiner der dissensen eller avviket oppstår. GSU rapporterer avvik til Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) innen 10. januar hvert år.

Ved opprettelse av kliniske samarbeidsutvalg, skal GSU sjekke om tilsvarende problemstilling har ført til opprettelse av klinisk samarbeidsutvalg ved annet GSU. Om det er slik oppretter OSU ett felles klinisk samarbeidsutvalg.

Kommunene bestemmer selv hvordan de skal være representert i GSU. GSU skal ha en representant fra brukerne, en ansattrepresentant og en praksiskonsulent. Utvalget møtes minst tre ganger per år.