Geografiske samarbeidsutvalg

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) er et samarbeidsutvalg mellom kommunene regionalt (i geografisk nærhet) og Sykehuset Innlandet. GSU har ansvar for å ha gode rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom SI og de tilhørende kommunene.

​Elverum-Hamar

Kommune ​ ​

Elverum
Leder:
Aino Kristin Kristiansen
Sektorsjef

Sekretær:
Roy Heine Olsen
Fagsjef/prosjektleder

Engerdal
Kristin Opgård
Enhetsleder

Hamar
​Vigdis Galaaen
Helse- og omsorgssjef

Løten
Arne Jørstad
Kommunalsjef

Ringsaker
​Jan Robin Manstad
Helse- og omsorgsrådgiver

Stange
Mari Seierstad
Virksomhetsleder

Stor-Elvdal
Britt Kveberg
Sektorleder

Trysil
Trygve Øverby
Kommunalsjef

​Åmot
Frode Rosand
Helsesjef

Åsnes
Toril Gundersen
Kommunalsjef

Våler
Siri Brunborg
Helsesjef

Brukerutvalget ​ ​

​Vara:
Gunn Rauken
FFO Hedmark

SI Elverum-Hamar ​

Øyvind Graadal
Divisjonsdirektør

Håvard Kydland
Assisterende divisjonsdirektør

Kristin Degnes
Divisjonsrådgiver

Mona Elin Steen
Sjefbioingeniør, divisjon Medisinsk service

Hege Sognar Haugen
Avdelingssjef, indremedisin

Marianne Gade
Avdelingssjef DPS Elverum-Hamar, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum​​
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Grethe Fossum
Samhandlingsdirektør, stabsområde Helse

Fastlegene ​ ​

​Kristine Gaarder
Praksiskonsulent og fastlege

Vara:
Ragnhild Dybvig
Praksiskonsulent og fastlege


Gjøvik

Kommune/region ​ ​

Gjøvik, Land og Toten
Leder:
Lisbeth Kjøniksen
Kommunalsjef, Østre Toten kommune​

Mette Hafstad
Tjenesteleder sykehjem, Gjøvik

Vestre Toten og Søndre Land
Jens Mørch, kommuneoverlege

Observatør GSU:
Søndre Land
Arne Skogbakken, rådmann

Hadelandsregionen 
​​Solveig Olerud (Vara: Tove Smedby Vassjø)
Kommunalsjef helse og omsorg
Lunner

Mette Mosby (vara: Are Løken)
Kommuneoverlege
Gran kommune

​Valdresregionen
Steinar Nybråten
Kommunalsjef, Øystre Slidre kommune

Guro Råheim Kvam
Leder IHT, Vang kommune

Arbeidstakerrepresentant

Kommune:
Randi Aaslund, Fagforbundet Gjøvik kommune

Sykehuset:
Brita Samuelsen, Norsk sykepleierforbund

Brukerutvalget ​ ​

​Kine Tøftum Sunde
FFO Oppland

Vara:
Tone Meisdalen
RIO Innlandet

Fastlegene ​ ​

​Karin Frydenberg
Praksiskonsulent og fastlege

Vara:
Dag Lunder
Praksiskonsulent og fastlege

SI Gjøvik

Kari Mette Vika (​nestleder)
Assisterende divisjonsdirektør

Are Fjermeros (sekretær)
Samhandlingsrådgiver

Anne Kristine F. Skaug
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, indremedisin

Inger Opheim
Avdelingssjef/avdelingsoverlege, ortopedisk avdeling

Bjørg Harby
Avdelingssjef, gynekologi/føde, øre/nese/hals

Liv Hammerstad
Avdelingssjef DPS Gjøvik, divisjon Psykisk helsevern

Heidi Kristin Bø
Seksjonsleder Blodbank og medisinsk biokjemi

Vara:      
Ingunn Thomassen Berg, DPS Gjøvik

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

​Marthe Flugstad
Konstituert avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning, stabsområde Helse


Kongsvinger

Kommune

​Leder:
Sjur Arnfinn Strand​
Ordfører i Kongsvinger

Kamilla Thue
Leder i regionrådet​

Sør-Odal
​Toril Gundersen
Kommunalsjef for helse og omsorg   

Kongsvinger
​Marianne Birkeland
Kommunalsjef for helse og omsorg

Observatør fra OSU:
Åge Henning Andersen
Kommuneoverlege  

Grue 
​Erik Ottedahl Møller
Kommunalsjef for velferd

Eidskog
​Ingunn Bakke
For kommunalsjef

Nes
​Unni-Berit Schjervheim
Kommuneoverlege

Nord-Odal
​Randi Standerholen
Kommunalsjef   

Brukerutvalget ​ ​

​​Åge Willy Jonassen
Hedmark Fylkeskommunes eldreråd

Vara:
Gunn Rauken
FFO Hedmark

Fastlegene ​ ​

​Dag S. Salicath
Praksiskonsulent og fastlege

SI Kongsvinger ​ ​

​Hege Gjessing
Konstituert divisjonsdirektør

Marthe Flugstad
Konstituert avdelingssjef samhandling, stabsområde Helse   

​Ann-Kristin Kneppen
Avdelingssjef, medisinsk avdeling

Sekretær:
Eirik Sandberg
Spesialrådgiver samhandling

Tom Eidlaug
Avdelingssjef DPS Kongsvinger, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Laila Flaen Fjellheim
Sjefbioingeniør medisinsk biokjemi, divisjon Medisinsk service


Lillehammer

Kommune/region

Nord-Gudbrandsdal
Leder: Iren Ramsøy
Kommunalsjef Helse og omsorg Sel kommune

Therese Gjersøe Hole
Helse-omsorgs- og folkehelsesjef, Lesja kommune,  leder 6 K Helse

Midt-Gudbrandsdal
Sverre Sætre
Kommunalsjef Helse og omsorg Nord-Fron

Åste Ringen Sandbu
Virksomhetsleiar, Avdeling for heimetenester (vara for Sverre Sætre)

Marit Vestad Førlandsås
Tjenesteleder hjemmestjenesten, Sør-Fron

Sør-Gudbrandsdal og Lillehammer
Mona Fæste Knudsen
Tjenesteleder Linåkertunet, Ringebu

Karen Marie Nordgård
Enhetsleder hjemmetjeneste, Øyer

Harald Landheim
Kommunalsjef Gausdal (Observatør fra OSU)

Gausdal
Inger Ellen Walhovd
Tjenesteleder

Ringsaker
Hege Thorstad
Pleie- og omsorgsleder

Brukerutvalget​ ​ ​

​Kjell Wiggo Eilertsen​
Mental Helse Oppland

Vara:
Svein Eirik Lund
FFO Oppland

Fastlegene ​ ​

​Praksiskonsulent og fastlege

SI Lillehammer

​Hege Lundring
Divisjonsdirektør

Are Fjermeros, ​ sekretær
Samhandlingsrådgiver

Mari Grimsrud
Ass. avdelingssjef, kirurgi

Ole Jonas Rolstad
Avdelingssjef, indremedisin

Vigdis Kalkvik
Sjefsbioingeniør, divisjon Medisinsk service

Berit Marie Bakkemo
Avdelingssjef DPS Lillehammer, divisjon Psykisk helsevern

Jan Erik Mæhlum
Spesialrådgiver, divisjon Habilitering/rehabilitering

Marthe Flugstad
Konst. avdelingssjef samhandling, stabsområde Helse


Tynset

Kommune

Tynset
Leder: Øystein Kyrre Johansen
Helse- og omsorgssjef

Alvdal
Erling Straalberg
Rådmann

Folldal
Else Laila Tuveng
enhetsleder

Os
Vigdis Øvergård

Rendalen
Berit Lillestu
Avdelingsleder

Røros
Bernt Tennstrand (vara: Hilde Fjorden)
​Rådmann

Stor-Eldal
Britt Kveberg
sektorleder helse-, omsorgs og velferdstjenester

Tolga
Siv Stuedal Sjøvold
Sektorleder

​Brukerrepresentant​ ​

​Kåre Dahlen

Fastlegene

Knut Selmer
Kommunelege 1

SI Tynset 

Stein Tronsmoen
Divisjonsdirektør

Sekretær:
Astrid Skotte
Avdelingssjef

Morten Halvorsen
Kst. avdelingssjef DPS Tynset, divisjon Psykisk helsevern

Malene Salbu
Seksjonsleder, divisjon Medisinsk service

Aud Irene Strandvik
Ansattrepresentant

Marthe Flugstad
Konst. avdelingssjef samhandling, stabsområde Helse


Fakta

Mer om utvalget

Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) har som oppgave å bidra til at kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet og godt samarbeid er ivaretatt, både innen psykisk helse, rus og somatikk.

GSU benyttes for å sette dagsorden i forhold til kvalitetskrav i samhandlingen på systemnivå. Målet er å forebygge systemsvikt og heve kvaliteten i samhandlingen. Avvik fra samarbeidsavtalen på systemnivå behandles i GSU.

Erfaringer fra avvik brukes aktivt til utvikling. Hensikten er å løse potensielle konflikter/dissenser i forhold til samarbeidsavtaler og samhandlingsrutiner der dissensen eller avviket oppstår. GSU rapporterer avvik til Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) innen 10. januar hvert år.

Ved opprettelse av kliniske samarbeidsutvalg, skal GSU sjekke om tilsvarende problemstilling har ført til opprettelse av klinisk samarbeidsutvalg ved annet GSU. Om det er slik oppretter OSU ett felles klinisk samarbeidsutvalg.

Kommunene bestemmer selv hvordan de skal være representert i GSU. GSU skal ha en representant fra brukerne, en ansattrepresentant og en praksiskonsulent. Utvalget møtes minst tre ganger per år.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.