Klinisk etikk-komité

I Sykehuset Innlandet er det sju divisjonsvise kliniske etikk-komiteer (KEK). KEK er et hjelpemiddel i vanskelige etiske utfordringer i sykehushverdagen.

​Det er mange etiske dilemmaer i moderne medisin. I møte med pasient og pårørende kan vi møte vanskelige valg og dilemmaer som gjelder både diagnostikk, behandling og pleie.


Hva er klinisk etikk-komité, og hva gjør den?​

  • Komiteen er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell med klinisk kompetanse, og kompetanse i medisinsk og helsefaglig etikk.
  • Komiteen jobber med å høyne etikkompetansen til personalet i sin divisjon. De håndterer etiske problemstillinger, for eksempel gjennom drøftinger, seminar eller utvikling av retningslinjer.

Hvordan foregår drøftingen?

Komiteen får faktainformasjon, og forsøker å kartlegge den etiske problemstillingen. Deretter finner komiteen de berørte parter og deres syn på problemstillingen. Avslutningsvis drøfter komiteen saken ut fra relevante verdier, prinsipper, dyder, erfaringer fra lignende situasjoner og juridiske føringer. Det hele ender ut i et eller flere akseptable handlingsalternativ​.

Eksempler på temaer som drøftes

  • Hva er nytteløs behandling, og hva skal eventuelt til for å si at en behandling er nytteløs?
  • Skal vi alltid behandle alle så mye som mulig, eller finnes det grenser for hva man skal eller bør gjøre for noen pasienter?
  • Når er det rett/lov å tvinge pasienter til noe de ikke vil? Hvilken betingelse må være tilstede for å utøve tvang?
  • Unnlatelse eller avslutning av behandling
  • Informasjon, kommunikasjon og taushetsplikt
  • Pasientautonomi
  • Prioriteringer

Hvordan kontakte klinisk etikk-komité?

Både ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg.
Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.   

SI Elverum ​
Kirsten Mostue ​​
E-post: kirsten.mostue@sykehuset-innlandet.no

SI Gjøvik
Lars Olav Fjose
E-post: Lars.Olav.Fjose@sykehuset-innlandet.no

SI Hamar 
​Marit Moen Høyer
E-post: Marit.Moen.Høyer@sykehuset-innlandet.no

SI Lillehammer 
​​Åse B Ryager
E-post: Ase.Brattrok.Ryager@sykehuset-innlandet.no

SI Tynset 
Tina Undseth Eggen 
E-post: ​​tina.undseth.eggen@sykehuset-innlandet.no

Divisjon Psykisk helsevern 
Aud Kari Skjønsberg​​
E-post: Aud.Kari.Skjonsberg@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandet
Konstituert fagdirektør ​Ellen Henriette Pettersen ​​
E-post: ellen.henriette.pettersen@sykehuset-innlandet.no

​​Elisabeth Johnsgaard 
E-post: ​​elisabeth.johnsgaard@sykehuset-innlandet.no​

Ikke et klageorgan

​Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet.

All beslutningsmyndighet av medisinsk art er det behandlende lege som har.

Klinisk etikk-komité sin rolle er først og fremst å belyse saken bredt og bidra til at viktige synspunkter høres. I noen roller kan komiteen komme med råd.   Viktige dokumenter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.