Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet og kommunene som har inngått samarbeidsavtale. OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og følge avtalenes virkemåte samt bidra til å spre god praksis, god kvalitet og eksempler på godt samarbeid.

Medlemmer

Kommune

Arne Skogsbakken (leder)
Rådmann, Søndre Land kommune

Harald Landheim
Kommunalsjef, Gausdal kommune

Åge Henning Andersen
Kommuneoverlege, Kongsvinger kommune

Roy Heine Olsen
Prosjekteder for samhandling i fem kommuner, Elverum kommune

Lars Erik Hermansen (vara)
Kommunalsjef, Ringsaker kommune

Evy Aina Røe (vara)
Tynset kommune

Sykehuset Innlandet

Morten Lang-Ree
Administrerende direktør

Astrid Millum (vara)
Divisjonsdirektør, divisjon Habilitering/rehabilitering

Grethe G. Fossum
Samhandlingsdirektør

Marianne Lundgård
Fagsjef, divisjon Psykisk helsevern

Gunn Gotland Bakke (vara)
Divisjonsdirektør, divisjon Psykisk helsevern

Brukerrepresentanter

Per Rasmussen
Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet
​ 
Berit Gallefoss Denstad
Lillehammer

Rolf Harald Dahl (vara)
Lillehammer

Gerd Nonstad (vara)
Brukerutvalget, Sykehuset Innlandet

Arbeidstakerrepresentanter

Liv Haugli
​NSF, Sykehuset Innlandet

Anne Berit Nordbakken
Fagforbundet, kommunene

Helene Skeibrok (vara)
Fagforbundet, kommunene

Sekretariat

Liv Kaatorp
Spesialrådgiver, KS Hedmark og Oppland

Marthe Flugstad
Samhandlingsrådgiver, Sykehuset Innlandet
 

Fakta

Mer om utvalget

Sykehuset Innlandet og kommunene har hver 4 representanter i Overordnet samarbeidsutvalg. I tillegg er det en ansattrepresentant og en brukerrepresentant både fra Sykehuset Innlandet og kommunene.

Kommunene lar seg representere etter oppnevning fra KS Hedmark og Oppland etter forslag fra kommunene. Overordnet samarbeidsutvalg har fire møter i året.