Sykepleienettverket for alvorlige syke

Å leve med kreftsykdom kan være vanskelig både for den som er syk og for pårørende. Hedmark og Oppland har et nettverk av kontaktsykepleiere på sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien. Kontaktsykepleiere ønsker å bidra til at pasienter og pårørende skal oppleve trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En kontaktsykepleier

 • har kunnskap om kreft og lindrende behandling
 • kartlegger behov og følger opp symptomlindrende behandling
 • tilbyr samtaler, råd og veiledning
 • bidrar med tilrettelegging i hjemmet
 • har oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg
 • samarbeider med fastlege, kommune, sykehus og palliative team

Fakta om nettverket

Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke i Hedmark og Oppland er opprettet under Administrativt samarbeidsutvalg, KS Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Klinisk samarbeidsutvalg for sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke ble opprettet 20.03.2009 av Administrativt samarbeidsutvalg i henhold til Samhandlingsavtalens pkt. 6.

Sykepleienettverket er organisert i tre nivåer:

 1. Klinisk samarbeidsutvalg
 2. Arbeidsgruppe Hedmark og Oppland
 3. Kontaktsykepleiere i kommuner og sykehus

Sykepleienettverket har minimum én kontaktsykepleier i alle kommuner og ved alle relevante enheter i Sykehuset Innlandet.

Mål med utvalget

Det kliniske utvalget har som mål å utvikle tjenester av god kvalitet for kreftpasienter og andre alvorlig syke, forankret i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015) som fastslår at tjenester av god kvalitet:

 • er virkningsfulle
 • er trygge og sikre
 • involverer brukere og gir dem innflytelse
 • er samordnet og preget av kontinuitet
 • utnytter ressursene på en god måte
 • er tilgjengelige og rettferdig fordelt​
Fant du det du lette etter?