Tjenester

Databaser

Infeksjonskontrollprogrammet, Laboratoriehåndboka og Bistand til smittevern i kommunehelsetjensten er midlertidig stengt. Læringsportalen fungerer som normalt. 

Læringsportalen

Har du spørsmål eller trenger tilgang til informasjon knyttet til Infeksjonskontrollprogrammet eller Bistand til smittevern i kommunehelsetjenesten?

Ta kontakt med rådgiver smittevern/hygienesykepleier Mona Værøy
Mona.Kristin.Vaeroy@sykehuset-innlandet.no

Infeksjonskontrollprogram
Bistand til smittevern i kommunehelsetjenesten

Laboratoriehåndboka er midlertidig ute av drift. 

Alle bestillinger av prøvetakingsutstyr må skje via skjemaer.  
Les om bestilling av prøvetakingsutstyr her!

Laboratoriehåndboka
Fant du det du lette etter?