Laboratorietjenester

Sykehuset Innlandet har sju laboratorier. Laboratoriene analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, rusmiddelanalyser og medisinsk biokjemi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. 

Laboratoriehåndboka

Rekvisisjoner

Cytologi (pdf)
Histologi (pdf)
Obduksjon (pdf)
Rusmiddellaboratoriet (pdf)

Prøvetakingsveileder

Blodprøvetaking og sentrifugering (pdf)
Forsendelse av biologisk materiale (pdf)
Generell cytologi (pdf)
Prøvetakingsutstyr (pdf)
Rekvirering (pdf)
Rekvisisjon og røroversikt (pdf)
Svar-rapportering (pdf)Urinprøver (pdf)
Væskebasert cytologi (pdf)

Bestilling av prøvetakingsutstyr


Elektronisk bestilling via Laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka

Se veiledning for elektronisk bestilling her


Nedlastbare bestillingsskjemaer i pdf-versjon

Medisinsk mikrobiologi (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Elverum (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Hamar (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Gjøvik og SI Lillehammer (pdf)Patologi (pdf)Utstyr for rusmiddeltesting (pdf)

Håndbøker

Laboratoriehåndboka i Sykehuset Innlandet
Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Smittevernveilederen
Håndbok i medisinsk mikrobiologi
Håndbok i transfusjonsmedisin


Analyserte luftveisprøver

Antall påviste positive luftveisagens av hver type er angitt, samt totalt antall analyserte pasientprøver.


Analyserte luftveisprøver 2016

Analyserte luftveisprøver uke 27-52 2016 Analyserte luftveisprøver uke 1-31 2016

Obduksjon

Det er hovedsakelig to typer obduksjon, rettsmedisinsk og klinisk. Rettsmedisinsk obduksjon begjæres av politiet. Klinisk obduksjon begjæres i hovedsak av behandlende lege, legevakt eller fastlegetjenesten.

Ved ønske om klinisk obduksjon, må det så langt det lar seg gjøre innhentes samtykke fra de nærmeste pårørende om at det er aktuelt å obdusere den avdøde. Informer pårørende om at de kan reservere seg mot obduksjon om de ønsker det.


Det skal informeres om:

  1. At uttatt obduksjonsmateriale kan bli brukt til undervisning og forskning og til fremstilling av biologiske produkt
  2. At den avdøde og de nærmeste pårørende til den avdøde har rett til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materialet til undervisning og forskning eller til fremstilling av biologiske produkt

     
Rekvisisjon av obduksjon:

  • Skriv ut PDF-dokumentet Rekvisisjon av obduksjon og fyll ut alle åpne felt på begjæringen.
  • Dersom begjæringen sendes med faks, før inn kun etternavn og fødselsdato og send til faksnummer 61 27 20 42. Ring avdeling for patologi ved SI Lillehammer på telefon 61 27 21 73 for å sikre at begjæringen har kommet frem. Fyll deretter inn fullt navn og fødselsnummer og send originalen til avdeling for patologi ved SI Lillehammer.
  • Obduksjon blir ikke utført hvis ikke rekvirent har krysset "Ja" på spørsmålet "Er pårørende informert om at obduksjon kan finne sted?" og krysset "Nei" på spørsmålet "Er obduksjon nektet?".
  • Dersom pasienten må fraktes til/fra avdeling for patologi ved SI Lillehammer i forbindelse med obduksjonen, må det oppgis hvilket begravelsesbyrå familien har valgt å benytte.
  • Obduksjon og transport blir dekket av NAV.

Kontaktpersoner

SI Elverum
Wenche Rønning
Telefon: ​62 43 85 05

SI Gjøvik
Silje Bævre Brobakken
Telefon: ​61 15 78 14

SI Hamar
Anne Bretten Mæhlum
Telefon: 62 53 74 95

SI Kongsvinger
Marte E. Skaare Olafsbye
Telefon: 62 88 71 00

SI Lillehammer​
Vibeke Fredagsvik
Telefon: 61 05 02 00​

SI Sanderud
Anne Beate Olstad
Telefon: 62 58 15 75

Grete Schartum-Hansen
Telefon: 62 58 15 75 / 62 53 75 02

SI Tynset​
Hege Tronshaug
Telefon: 62 48 30 60