Laboratorietjenester

Sykehuset Innlandet har sju laboratorier. Laboratoriene analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, rusmiddelanalyser og medisinsk biokjemi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. 

Laboratoriehåndboka

Rekvisisjoner

Cytologi (pdf)
Histologi (pdf)
Obduksjon (pdf)
Rusmiddellaboratoriet (pdf)

Prøvetakingsveiledere

Blodprøvetaking og sentrifugering (pdf)Forsendelse av biologisk materiale (pdf)Generell cytologi (pdf)Generell histologi (pdf)Prøvetakingsutstyr (pdf)Rekvirering (pdf)Rekvisisjon- og røroversikt (pdf)Svarrapportering (pdf)Urinprøver (pdf)Væskebasert cytologi (pdf)


Medisinsk mikrobiologi

Luftveisprøver (pdf)Pakking og forsendelse av mikrobiologiske prøver (pdf)Prøvetaking til mikrobiologiske analyser (pdf)Genitalia, kvinnelige - indikasjoner (pdf)

Bestilling av prøvetakingsutstyr


Elektronisk bestilling via Laboratoriehåndboka

Laboratoriehåndboka

Se veiledning for elektronisk bestilling her


Nedlastbare bestillingsskjemaer i pdf

Medisinsk mikrobiologi (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Elverum (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Hamar (pdf)
Medisinsk biokjemi - SI Gjøvik og SI Lillehammer (pdf)Patologi (pdf)Utstyr for rusmiddeltesting (pdf)

Håndbøker

Laboratoriehåndboka i Sykehuset Innlandet
Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
SmittevernveilederenHåndbok i transfusjonsmedisin


Analyserte luftveisprøver

Antall påviste positive luftveisagens av hver type er angitt, samt totalt antall analyserte pasientprøver.

Analyserte luftveisprøver uke 27 2017 - uke 2 2018

Analyserte luftveisprøver 2017

Analyserte luftveisprøver uke 1-26 2017

Analyserte luftveisprøver 2016

Analyserte luftveisprøver uke 27-52 2016 Analyserte luftveisprøver uke 1-31 2016


Resistensrapporter

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016


Obduksjon

Det er hovedsakelig to typer obduksjon, rettsmedisinsk og klinisk. Rettsmedisinsk obduksjon begjæres av politiet. Klinisk obduksjon begjæres i hovedsak av behandlende lege, legevakt eller fastlegetjenesten.

Ved ønske om klinisk obduksjon, må det så langt det lar seg gjøre innhentes samtykke fra de nærmeste pårørende om at det er aktuelt å obdusere den avdøde. Informer pårørende om at de kan reservere seg mot obduksjon om de ønsker det.


Det skal informeres om:

 1. At uttatt obduksjonsmateriale kan bli brukt til undervisning og forskning og til fremstilling av biologiske produkt
 2. At den avdøde og de nærmeste pårørende til den avdøde har rett til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materialet til undervisning og forskning eller til fremstilling av biologiske produkt

     
Rekvisisjon av obduksjon:

 • Skriv ut PDF-dokumentet Rekvisisjon av obduksjon og fyll ut alle åpne felt på begjæringen.
 • Dersom begjæringen sendes med faks, før inn kun etternavn og fødselsdato og send til faksnummer 61 27 20 42. Ring avdeling for patologi ved SI Lillehammer på telefon 61 27 21 73 for å sikre at begjæringen har kommet frem. Fyll deretter inn fullt navn og fødselsnummer og send originalen til avdeling for patologi ved SI Lillehammer.
 • Obduksjon blir ikke utført hvis ikke rekvirent har krysset "Ja" på spørsmålet "Er pårørende informert om at obduksjon kan finne sted?" og krysset "Nei" på spørsmålet "Er obduksjon nektet?".
 • Dersom pasienten må fraktes til/fra avdeling for patologi ved SI Lillehammer i forbindelse med obduksjonen, må det oppgis hvilket begravelsesbyrå familien har valgt å benytte.
 • Obduksjon og transport blir dekket av NAV.

Kontaktpersoner

Ved behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar:


Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 59

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05


Ved behov for å kontakte laboratoriene ved de ulike sykehusene:

SI Elverum
Wenche Rønning

Telefon: ​62 43 85 05

SI Gjøvik
Silje Bævre Brobakken
Telefon: ​61 15 78 14

SI Hamar
Anne Bretten Mæhlum
Telefon: 62 53 74 95

SI Kongsvinger
Marte E. Skaare Olafsbye
Telefon: 62 88 71 00

SI Lillehammer​
Vibeke Fredagsvik
Telefon: 61 05 02 00​

SI Sanderud
Linda Myrvold
Telefon: 62 58 15 75

Grete Schartum-Hansen
Telefon: 62 58 15 75 / 62 53 75 02

SI Tynset​
Hege Tronshaug
Telefon: 62 48 30 60

LabSIa

 • 19.12.2017
  LabSIa julen 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2017.

 • 08.12.2017
  LabSIa desember 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2017.

 • 04.10.2017
  LabSIa september 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2017.

 • 23.06.2017
  LabSIa juni 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2017.

 • 04.04.2017
  LabSIa april 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2017.

 • 22.12.2016
  Elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr

  Fra januar 2017 er det ikke lenger mulig å bestille prøvetakingsutstyr via telefaks. Utstyret bestilles elektronisk via Laboratoriehåndboka. Laboratoriene kan motta skriftlig bestillingsliste i en overgangsperiode.

 • 19.12.2016
  LabSIa desember 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2016.

 • 04.10.2016
  LabSIa september 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2016.

 • 31.08.2016
  LabSIa mars 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2016.

 • 30.08.2016
  LabSIa juni 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2016.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.