HELSENORGE

Diagnostikk for SARS-CoV-2

Fra og med 09.03.2020 utfører vi diagnostikk for SARS-CoV-2 ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer.

​Prøvetaking:

Penselprøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i ett UTM-RT transportmedium.

Prøvebehandling:

Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses! Bør ankomme laboratoriet på Lillehammer så raskt som mulig etter prøvetaking. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).

Rekvirering i DIPS Interactor:

Selve analysen ligger ikke ute, bruk en av de andre PCR-luftveisanalysene og skriv utfyllende kliniske opplysninger.


Merking av prøverør ved bruk av papirrekvisisjon:

Etikett 4, UTM

Forventet svartid:

Analysering utføres daglig. Prøver mottatt før kl. 08.00 vil bli analysert samme dag med resultat på ettermiddagen. Ved stor prøvemengde kan svar komme senere. Positive prøver blir ringt ut til kommuneoverlege. Hvis det ønskes telefonsvar til rekvirent må telefonnummer medsendes (skrives i kliniske opplysninger).

Hvordan analysering og svartid blir fremover er svært vanskelig å forutse, og det gjøres kontinuerlig vurderinger.

Oppdatering og utfyllende informasjon, se laboratoriehåndboka:http://innolab.sihf.no/labhandbok/Display?id=891