HELSENORGE

Koronastatistikk 02.11.2020

Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 2. november 2020.

​Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet, for alle rekvirenter (interne og eksterne). Pasienter som har fått påvist smitte ved eksternt laboratorium er ikke inkludert.

Antall prøver
​Totalt antall prøver analysert65 659
​Totalt antall pasienter testet52 047​
Positive prøver
​Totalt antall pasienter med positiv test​788
​Positive prøver fra inneliggende pasienter*​55
​Positive prøver fra polikliniske pasienter*​751
​Antall kvinner som har testet positivt351
Antall menn som har testet positivt​437

*Aggregerte tall. Noen pasienter har blitt testet flere ganger, for eksempel både hos fastlege og senere som innlagt pasient. Tallene sier ingenting om hvor mange pasienter som er innlagt på sykehus akkurat nå.


Koronastatistikk 02.11.2020 (graf)

Koronastatistikk 02.11.2020 (graf)