Koronavirus og testing

Vi følger Folkehelseinstituttet sine testanbefalinger fra 13.03.2020. Det er mangel på prøvetakingsutstyr og testreagenser nasjonalt og lokalt. Vi ber alle derfor om å følge anbefalingene.

Det er viktig at indikasjon for testing vurderes nøye. Dersom indikasjon og kliniske opplysninger ikke fremgår tydelig på rekvisisjonen vil prøven bli avvist.

Viser ellers til Laboratoriehåndboka som oppdateres ved endringer i testen: