Lab-side for samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet har seks laboratorier. Laboratoriene analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, rusmiddelanalyser og medisinsk biokjemi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriehåndboka er midlertidig ute av drift. 

Alle bestillinger av prøvetakingsutstyr må skje via skjemaer.      

Les om bestilling av prøvetakingsutstyrLes om PatologiLes om obduksjonObduksjonsbegjæring finner du her

Om koronatesting

Testkriterier for koronavirus (fhi.no)Informasjon om prøvetaking i LaboratoriehåndbokaPraktisk gjennomføring av prøvetaking (fhi.no) Prøvelogistikk og svarutgivelse fra laboratorietKoronastatistikk basert på tester for covid-19


Kontaktinformasjon

Ekspedisjon, Medisinsk mikrobiologi

Telefon: 61 05 02 00
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Avdelingsoverlege, Medisinsk mikrobiologi

Tine.Smedsund.Dons@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 477 04 505

Avdelingssjef, Medisinsk mikrobiologi

Merete.Holth@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 996 39 737

Divisjonsdirektør, divisjon Medisinsk service

Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 952 20 103

Viktig informasjon

Rekvisisjoner


Allergi (pdf)Cytologi (pdf)Histologi (pdf)Laboratoriemedisin (pdf)Medisinsk mikrobiologi (pdf)Molekylærpatologi Obduksjon (pdf)Rusmiddellaboratoriet (pdf)Sædundersøkelser (pdf)

Prøvetakingsveiledere

Blodprøvetaking og sentrifugering (pdf) Forsendelse av biologisk materiale (pdf) Cytologi - generell (pdf) Cytologi - væskebasert Histologi Prøvetakingsutstyr (pdf) Rekvirering (pdf) Rekvisisjon- og røroversikt (pdf) Svarrapportering (pdf)

Urinprøver (pdf)


Håndbøker

Laboratoriehåndboka i Sykehuset Innlandet (midlertidig ute av drift)Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemiSmittevernveilederenHåndbok i transfusjonsmedisinAnalyserte luftveisprøver

På grunn av mange prøver til SARS-CoV-2-testing (koronavirus), analyseres det på nåværende tidspunkt ikke rutinemessig for andre luftveisagens, foruten for pasienter innlagt på intensiv/barneavdeling eller der det er tydelig anført på rekvisisjonen mistanke om annet agens. Dette påvirker statistikken under, som viser antall påviste positive luftveisagens av hver type, samt totalt antall analyserte pasientprøver.

Analyserte luftveisprøver uke 27-52 2020 (graf)
Analyserte luftveisprøver første halvår 2020 (graf) Analyserte luftveisprøver andre halvår 2019 (graf)

Analyserte luftveisprøver første halvår 2019 (graf)

Resistensrapporter

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2019 (pdf)Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2018 (pdf)

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2017 (pdf)


Behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar?


Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 59

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05LabSIa

Fant du det du lette etter?