Lab-side for samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet har seks laboratorier. Laboratoriene analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, rusmiddelanalyser og medisinsk biokjemi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriehåndboka


Bestilling av prøvetakingsutstyr

Alt prøvetakingsutstyr bestilles elektronisk via Laboratoriehåndboka.

Klikk her for veiledning for elektronisk bestilling

Rekvisisjoner

Allergi (pdf)Cytologi (pdf)Histologi (pdf)Laboratoriemedisin (pdf)Medisinsk mikrobiologi (pdf)Obduksjon (pdf)Rusmiddellaboratoriet (pdf)Sædundersøkelser (pdf)

Prøvetakingsveiledere

Blodprøvetaking og sentrifugering (pdf) Forsendelse av biologisk materiale (pdf) Generell cytologi (pdf) Generell histologi (pdf) Prøvetakingsutstyr (pdf) Rekvirering (pdf) Rekvisisjon- og røroversikt (pdf) Svarrapportering (pdf) Urinprøver (pdf) Væskebasert cytologi (pdf)


Håndbøker

Laboratoriehåndboka i Sykehuset Innlandet
Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
SmittevernveilederenHåndbok i transfusjonsmedisin

Analyserte luftveisprøver

På grunn av mange prøver til SARS-CoV-2-testing (koronavirus), analyseres det på nåværende tidspunkt ikke rutinemessig for andre luftveisagens, foruten for pasienter innlagt på intensiv/barneavdeling eller der det er tydelig anført på rekvisisjonen mistanke om annet agens. Dette påvirker statistikken under, som viser antall påviste positive luftveisagens av hver type, samt totalt antall analyserte pasientprøver.

Analyserte luftveisprøver uke 1-21 2020 (graf)

Analyserte luftveisprøver andre halvår 2019 (graf)

Analyserte luftveisprøver første halvår 2019 (graf)

Resistensrapporter

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2019 (pdf)Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2018 (pdf)

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2017 (pdf)

Obduksjon

Det er hovedsakelig to typer obduksjon, rettsmedisinsk og klinisk. Rettsmedisinsk obduksjon begjæres av politiet. Klinisk obduksjon begjæres i hovedsak av behandlende lege, legevakt eller fastlegetjenesten.

Ved ønske om klinisk obduksjon, må det så langt det lar seg gjøre innhentes samtykke fra de nærmeste pårørende om at det er aktuelt å obdusere den avdøde. Informer pårørende om at de kan reservere seg mot obduksjon om de ønsker det.


Det skal informeres om:

 1. At uttatt obduksjonsmateriale kan bli brukt til undervisning og forskning og til fremstilling av biologiske produkt
 2. At den avdøde og de nærmeste pårørende til den avdøde har rett til å reservere seg mot obduksjon og mot bruk av materialet til undervisning og forskning eller til fremstilling av biologiske produkt

     
Rekvisisjon av obduksjon:

 • Skriv ut PDF-dokumentet Obduksjonsbegjæring og fyll ut alle åpne felt på begjæringen.
 • Dersom begjæringen sendes med faks, før inn kun etternavn og fødselsdato og send til faksnummer 61 27 20 42. Ring avdeling for patologi ved SI Lillehammer på telefon 61 27 21 73 for å sikre at begjæringen har kommet frem. Fyll deretter inn fullt navn og fødselsnummer og send originalen til avdeling for patologi ved SI Lillehammer.
 • Obduksjon blir ikke utført hvis ikke rekvirent har krysset "Ja" på spørsmålet "Er pårørende informert om at obduksjon kan finne sted?" og krysset "Nei" på spørsmålet "Er obduksjon nektet?".
 • Dersom pasienten må fraktes til/fra avdeling for patologi ved SI Lillehammer i forbindelse med obduksjonen, må det oppgis hvilket begravelsesbyrå familien har valgt å benytte.
 • Obduksjon og transport blir dekket av NAV.

Kontaktpersoner

Ved behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar:


Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 59

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05


Ved behov for å kontakte laboratoriene ved de ulike sykehusene:


SI Elverum
Wenche Rønning
Telefon: ​62 43 85 05

SI Gjøvik
Silje Bævre Brobakken
Telefon: ​61 15 78 14

SI Hamar
Anne Bretten Mæhlum
Telefon: 62 53 74 95

SI Lillehammer​
Vibeke Fredagsvik
Telefon: 61 05 02 00​

SI Sanderud
Linda Myrvold
Telefon: 62 58 15 75

Grete Schartum-Hansen
Telefon: 62 58 15 75 / 62 53 75 02

SI Tynset​
Nina Ruste Henriksen
Telefon: 62 48 30 60


LabSIa

 • 30.04.2020
  LabSIa 30. april 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med informasjon om analyser av koronavirus.

 • 01.04.2020
  LabSIa 1. april 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med informasjon om analyser av koronavirus for helge- og høytidsdager påsken 2020. Utgitt 1. april 2020.

 • 18.03.2020
  LabSIa 18. mars 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 18. mars 2020.

 • 13.03.2020
  Koronavirus og testing

  Vi følger Folkehelseinstituttet sine testanbefalinger fra 13.03.2020. Det er mangel på prøvetakingsutstyr og testreagenser nasjonalt og lokalt. Vi ber alle derfor om å følge anbefalingene.

 • 10.03.2020
  LabSIa 10. mars 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 10. mars 2020.

 • 03.03.2020
  LabSIa 3. mars 2020

  Informasjon fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi angående SARS-CoV-2 (nytt koronavirus). Utgitt 3. mars 2020.

 • 28.02.2020
  LabSIa februar 2020

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt februar 2020.

 • 11.12.2019
  LabSIa desember 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2019.

 • 12.11.2019
  LabSIa november 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt november 2019.

 • 30.10.2019
  LabSIa oktober 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt oktober 2019.

 • 23.09.2019
  LabSIa høsten 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2019.

 • 21.06.2019
  LabSIa sommeren 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2019.

 • 08.04.2019
  LabSIa påsken 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2019.

 • 01.04.2019
  LabSIa april 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2019.

 • 29.03.2019
  LabSIa mars 2019

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2019.

 • 21.12.2018
  LabSIa desember 2018

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2018.

 • 18.09.2018
  LabSIa september 2018

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2018.

 • 14.06.2018
  LabSIa juni 2018

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2018.

 • 16.03.2018
  LabSIa mars 2018

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2018.

 • 19.12.2017
  LabSIa julen 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2017.

 • 04.10.2017
  LabSIa september 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2017.

 • 23.06.2017
  LabSIa juni 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2017.

 • 04.04.2017
  LabSIa april 2017

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2017.

 • 19.12.2016
  LabSIa desember 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2016.

 • 04.10.2016
  LabSIa september 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2016.

 • 31.08.2016
  LabSIa mars 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2016.

 • 30.08.2016
  LabSIa juni 2016

  Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2016.

Koronastatistikk

 • 02.06.2020
  Koronastatistikk 01.06.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. juni 2020.

 • 25.05.2020
  Koronastatistikk 24.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 24. mai 2020.

 • 19.05.2020
  Koronastatistikk 18.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 18. mai 2020.

 • 14.05.2020
  Koronastatistikk 13.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 13. mai 2020.

 • 11.05.2020
  Koronastatistikk 10.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 10. mai 2020.

 • 06.05.2020
  Koronastatistikk 06.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 6. mai 2020.

 • 02.05.2020
  Koronastatistikk 01.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. mai 2020.

 • 28.04.2020
  Koronastatistikk 27.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 27. april 2020.

 • 24.04.2020
  Koronastatistikk 23.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 23. april 2020.

 • 21.04.2020
  Koronastatistikk 20.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 20. april 2020.

 • 17.04.2020
  Koronastatistikk 16.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 16. april 2020.

 • 14.04.2020
  Koronastatistikk 13.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 13. april 2020.

 • 09.04.2020
  Koronastatistikk 08.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 8. april 2020.

 • 06.04.2020
  Koronastatistikk 06.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 6. april 2020.

 • 01.04.2020
  Koronastatistikk 01.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. april 2020.

Fant du det du lette etter?