Lab-side for samarbeidspartnere

Sykehuset Innlandet har seks laboratorier. Laboratoriene analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, rusmiddelanalyser og medisinsk biokjemi, samt immunologi og transfusjonsmedisin. 
Koronatesting

Testkriterier og prøvetaking

Testkriterier for koronavirus (fhi.no)Praktisk gjennomføring av prøvetaking (fhi.no) Prøvelogistikk og svarutgivelse fra laboratoriet

Koronastatistikk

Koronastatistikk basert på tester for covid-19

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon, Medisinsk mikrobiologi
Telefon: 61 05 02 00
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Avdelingsoverlege, Medisinsk mikrobiologi
Tine.Smedsund.Dons@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 477 04 505

Avdelingssjef, Medisinsk mikrobiologi
Merete.Holth@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 996 39 737

Divisjonsdirektør, divisjon Medisinsk service
Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 952 20 103​Patologi

Les om patologiLes om obduksjonObduksjonsbegjæring finner du her

Viktig informasjon

Rekvisisjoner

Allergi (pdf)Cytologi (pdf)Histologi (pdf)Laboratoriemedisin (pdf)Medisinsk mikrobiologi (pdf)Molekylærpatologi Obduksjon (pdf)Rusmiddellaboratoriet (pdf)Sædundersøkelser (pdf)

Prøvetakingsveiledere

Blodprøvetaking og sentrifugering (pdf) Forsendelse av biologisk materiale (pdf) Cytologi Histologi Prøvetakingsutstyr (pdf) Rekvirering (pdf) Rekvisisjon- og røroversikt (pdf) Svarrapportering (pdf) Urinprøver (pdf)

Håndbøker

Laboratoriehåndboka i Sykehuset InnlandetNasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemiSmittevernveilederenHåndbok i transfusjonsmedisin

Analyserte luftveisprøver

På grunn av mange prøver til SARS-CoV-2-testing (koronavirus), analyseres det på nåværende tidspunkt ikke rutinemessig for andre luftveisagens, foruten for pasienter innlagt på intensiv/barneavdeling eller der det er tydelig anført på rekvisisjonen mistanke om annet agens. Dette påvirker statistikken under, som viser antall påviste positive luftveisagens av hver type, samt totalt antall analyserte pasientprøver.

Analyserte luftveisprøver uke 27-52 2020 (graf)
Analyserte luftveisprøver første halvår 2020 (graf) Analyserte luftveisprøver andre halvår 2019 (graf)

Analyserte luftveisprøver første halvår 2019 (graf)

Resistensrapporter

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2020 (PDF)Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2019 (PDF)Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2018 (PDF)

Behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar?


Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 59

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05LabSIa

Fant du det du lette etter?