LabSIa 18. mars 2020

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service, med oppdatert informasjon om SARS-CoV-2 . Utgitt 18. mars 2020.

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Vi har mange ansatte i karantene og må prioritere arbeidsoppgavene. Det vurderes forløpende hvilke analyser laboratoriene i Sykehuset Innlandet kan utføre.

Flere ikke-essensielle analyser kan midlertidig bli tatt ut av analyserepertoaret avhengig av hvor mange ansatte som blir borte pga karantene eller luftveisinfeksjon.


Elektroforese

Proteinlaboratoriet på Lillehammer stenger fra og med 17. mars 2020. Det er her alle elektroforeser i Sykehuset Innlandet analyseres. Laboratoriet på Lillehammer har 10 ansatte i karantene og må prioritere strengt hvilken aktivitet som skal opprettholdes på laboratoriet.

Dette betyr at prøver til serum-elektroforeser, urin-elektroforeser, frie lette kjeder og isoelektrisk fokusering blir avvist.

Dersom man vurderer at frie lette kjeder er kritisk viktig for en pasient -
 ta kontakt på e-post:
SIHF.PB.leger.medisinsk.biokjemi@sykehuset-innlandet.no


Blodutstryk

Vær restriktive på rekvirering av blodutstryk, rekvirer ikke blodutstryk dersom dere ikke er sikre på indikasjonen.


Spermieanalyser

Inntil videre stoppes tilbudet om undersøkelse av spermieanalyser i Sykehuset Innlandet.
 

Avdeling for medisinsk mikrobiolog

Vennligst følg FHI sine anbefalte testkriterier for SARS-CoV-2. Kliniske opplysninger må påføres for trygg og korrekt prøvebehandling. Det er mangel på reagenser internasjonalt og det er viktig å kunne gjøre en riktig prioritering av prøver. Dersom indikasjon og kliniske opplysninger ikke fremgår tydelig på rekvisisjonen vil prøven bli avvist.

Det er stor pågang av telefoner til laboratoriet. Vennligst ta kontakt kun der det er strengt nødvendig. Prøvesvar blir formidlet via vanlige kanaler så fort de er ferdig. Positive prøver blir ringt.

Vennligst se Laboratoriehåndboka for informasjon:

Andre analyser

På grunn av begrenset kapasitet må vi prioritere hvilke analyser vi utfører. Det kan derfor bli lengre svartid på en del analyser hvor det vurderes at det ikke er kritisk for pasientbehandlingen.