LabSIa 3. mars 2020

Informasjon fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi angående SARS-CoV-2 (nytt koronavirus). Utgitt mars 3. 2020.

Det vises til Folkehelseinstituttet (FHI) sine oppdaterte sider om testing og diagnostikk. I tillegg finnes egen side i Laboratoriehåndboka for Sykehuset Innlandet med informasjon om lokale tilpasninger og aktuelle lenker.

Prøvetaking for diagnostikk på SARS-CoV-2

Prøve skal primært tas fra nasopharynx og svelg (eventuelt bare nasopharynx) på UTM (samme pensel kan brukes i nasopharynx og svelg), og sendes Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer, for videresending til Ullevål sykehus.

Kliniske opplysninger inkludert relevant reiseanamnese må påføres for trygg og korrekt prøvebehandling.  Viser til Brukerhåndbok i mikrobiologi, Oslo universitetssykehus, for ytterligere informasjon om analysen og besvarelse.

Hvis det er indikasjon for ordinær luftveis-PCR på Lillehammer må det i tillegg tas en egen UTM nasopharynxprøve som også sendes Lillehammer.

Det gjøres en streng prioritering av ordinær luftveis-PCR analyser på laboratoriet i tiden fremover, ettersom det er internasjonal mangel på luftveis-PCR-reagenser på grunn av den aktuelle situasjonen. Vi håper på forståelse for dette. 

Transportrute

Prøver ankommet laboratoriet på Ullevål før klokka 10.00 analyseres for koronavirus samme dag. Det er i tillegg til sending klokka 09.00 mandag til fredag opprettet en transportrute som går klokka 19.00 fra Lillehammer mandag til fredag og klokka 12.00 på lørdag, slik at de fleste prøvene blir med på oppsettet på Ullevål dagen etter.

Dersom det er ønske om analysering utenom de oppsatte tider anbefales det å kontakte Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (FHI) for nærmere avklaring om indikasjon og hvordan logistikk skal løses. Da må alternativ transport brukes.

Korona-diagnostikk lokalt

Det arbeides med å få på plass diagnostikk lokalt på vår mikrobiologiske avdeling og Sykehuset Innlandet håper å snarlig kunne tilby førstelinjescreening av SARS-CoV-2.