Helsenorge

LabSIa april 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2017.

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

Holdbarhet på urin til urinstix

Urin til urinstix (strimmeltest) bør undersøkes innen 2 timer etter prøvetaking. Hvis urinprøven oppbevares kjølig, er holdbarheten 4 timer.

Dersom pasienter går til fastlegekontoret for å få tatt prøver som er rekvirert fra sykehusets leger, der det samtidig er bestilt urinstix, så ber vi om at urinprøven undersøkes på legekontoret og at urinstix-svaret medsendes rekvisisjon og blodprøver til Sykehuset Innlandet.

Urinstix-prøver som videresendes til laboratoriet på sykehuset blir for gamle.

Nye referansegrenser for IGF1 i serum

Vi benytter samme analysemetode som Hormonlaboratoriet ved OUS / Aker sykehus.

Metoden er blitt re-standardisert mot WHO 1 st. IS 02/254.

Nye referansegrenser gjelder fra 1. mai 2017.

Barn (begge kjønn)

0-3 år <25 nmol/l
4-6 år 4-31 nmol/l
7-9 år 6-42 nmol/l
10-12 år 9-57 nmol/l
13-18 år 13-61 nmol/l

Voksne (begge kjønn)

19-24 år 10-51 nmol/l
25-29 år 9-34 nmol/l
30-39 år 29 nmol/l
40-49 år -25 nmol/l
≥ 50 år -22 nmol/l

Rekvirering og forsendelse

Fosfatidyletanol (PEth)

Fosfatidyletanol (PEth) er tilgjengelig for elektronisk rekvirering og ligger under «Sendeprøver». Vi videresender analysen til St. Olav Hvis prøven sendes direkte skal den ikke rekvireres i Interactor, dette gjelder for øvrig for alle analyser som ikke sendes via Sykehuset Innlandet.

Prøver som sendes i frankerte konvolutter

Vi mottar stadig prøver uten forsendelseshylse i frankerte konvolutter som sendes som vanlig post. I henhold til regelverk for forsendelse av biologiske materiale og av hensyn til prøvene skal forsendelseshylser brukes. Vær påpasselig med å lukke konvolutten skikkelig, vi opplever i blant at konvoluttene er åpne når de ankommer oss.


Fra fagområde blodbank

Prenatal RhD diagnostikk uke 24 og profylakse av gravide uke 28

Blodprøve - svangerskapsuke 24

Er den gravide typet til RhD negativ, og det ikke er påvist immunt anti-D, skal det tas to EDTA-prøver a 6 ml i svangerskapsuke 24.

Den ene prøven vil bli brukt til foster RhD-typing og den andre til blodtypeantistoffscreening.

Termindato/svangerskapsuke/planlagt sted for fødsel føres på rekvisisjonen.

Profylakse - svangerskapsuke 28

Når prøvesvar fra foster RhD foreligger, sender blodbanken dette svaret til rekvirerende lege/jordmor sammen med informasjon om hvorvidt kvinnen skal ha profylakse i uke 28.

Dersom den gravide skal ha profylakse, sender i tillegg blodbanken svaret (papirkopi) til fødeavdeling/poliklinikk. Midlertidig ordning er at profylakse skal gis ved kvinnens nærmeste fødeavdeling/poliklinikk.

Kontaktinformasjon ved rekvirering og tolking av svar

Aktuelle telefonnumre og e-postadresser ved behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar er nå tilgjengelig via siden Laboratorietjenester og nedenfor:

Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunhematologi og transfusjonsmedisin

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05

Laboratorietjenester