LabSIa april 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2017.

 

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

Holdbarhet på urin til urinstix

Urin til urinstix (strimmeltest) bør undersøkes innen 2 timer etter prøvetaking. Hvis urinprøven oppbevares kjølig, er holdbarheten 4 timer.

Dersom pasienter går til fastlegekontoret for å få tatt prøver som er rekvirert fra sykehusets leger, der det samtidig er bestilt urinstix, så ber vi om at urinprøven undersøkes på legekontoret og at urinstix-svaret medsendes rekvisisjon og blodprøver til Sykehuset Innlandet.

Urinstix-prøver som videresendes til laboratoriet på sykehuset blir for gamle.

Nye referansegrenser for IGF1 i serum

Vi benytter samme analysemetode som Hormonlaboratoriet ved OUS / Aker sykehus.

Metoden er blitt re-standardisert mot WHO 1 st. IS 02/254.

Nye referansegrenser gjelder fra 1. mai 2017.

Barn (begge kjønn)

0-3 år / <25 nmol/l
4-6 år / 4-31 nmol/l
7-9 år / 6-42 nmol/l
10-12 år / 9-57 nmol/l
13-18 år / 13-61 nmol/l

Voksne (begge kjønn)

19-24 år / 10-51 nmol/l
25-29 år / 9-34 nmol/l
30-39 år / 8-29 nmol/l
40-49 år / 6-25 nmol/l
≥ 50 år / 4-22 nmol/l

Rekvirering og forsendelse

Fosfatidyletanol (PEth)

Fosfatidyletanol (PEth) er tilgjengelig for elektronisk rekvirering og ligger under «Sendeprøver». Vi videresender analysen til St. Olavs Hospital. Hvis prøven sendes direkte skal den ikke rekvireres i Interactor, dette gjelder for øvrig for alle analyser som ikke sendes via Sykehuset Innlandet.

Prøver som sendes i frankerte konvolutter

Vi mottar stadig prøver uten forsendelseshylse i frankerte konvolutter som sendes som vanlig post. I henhold til regelverk for forsendelse av biologiske materiale og av hensyn til prøvene skal forsendelseshylser brukes. Vær påpasselig med å lukke konvolutten skikkelig, vi opplever i blant at konvoluttene er åpne når de ankommer oss.


Fra fagområde blodbank

Prenatal RhD diagnostikk uke 24 og profylakse av gravide uke 28

Blodprøve - svangerskapsuke 24

Er den gravide typet til RhD negativ, og det ikke er påvist immunt anti-D, skal det tas to EDTA-prøver a 6 ml i svangerskapsuke 24.

Den ene prøven vil bli brukt til foster RhD-typing og den andre til blodtypeantistoffscreening.

Termindato/svangerskapsuke/planlagt sted for fødsel føres på rekvisisjonen.

Profylakse - svangerskapsuke 28

Når prøvesvar fra foster RhD foreligger, sender blodbanken dette svaret til rekvirerende lege/jordmor sammen med informasjon om hvorvidt kvinnen skal ha profylakse i uke 28.

Dersom den gravide skal ha profylakse, sender i tillegg blodbanken svaret (papirkopi) til fødeavdeling/poliklinikk. Midlertidig ordning er at profylakse skal gis ved kvinnens nærmeste fødeavdeling/poliklinikk.

Aktuelle telefonnumre/mailadresser dersom det ønskes å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar:

Kontaktinformasjon ved rekvirering og tolking av svar

Aktuelle telefonnumre og e-postadresser ved behov for å drøfte problemstillinger rundt rekvirering og tolking av svar er nå tilgjengelig via siden Laboratorietjenester og nedenfor:

Medisinsk biokjemi

Jon Elling Whist
Telefon: 977 54 799

Solveig Meyer Mikalsen
Telefon: 975 06 220

Telefon til LIS-leger
Telefon: 959 24 793

Immunhematologi og transfusjonsmedisin

Jens Kronborg
Telefon: 928 64 916

Patologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 21 48

Medisinsk mikrobiologi

Kontakttelefon
Telefon: 61 27 29 05

Laboratorietjenester