Helsenorge

LabSIa april 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2019.

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

4. april 2019 går vi over til ny analyseplattform på en del analyser innen medisinsk biokjemi.


Leverandør er Abbott Diagnostics, og plattformen heter Alinity CI. For våre rekvirenter vil dette medføre endrede referanseområder på enkelte analyser, de vanligste spesifisert nedenfor.

Oppdaterte referanseområder vil bli angitt som før på svarutgivelsen fra laboratoriedatasystemet. Det vil i den første tiden etter oppstart kunne bli noe forsinkede prøvesvar.

Vi ønsker å presisere følgende:

 • Troponin T hs erstattes av Troponin I hs
  • Referanseområde:  
  • kvinner 0- 16 ng/L
  • menn 0 – 34 ng/L
 • FT4 referanseområde: 9-19 pmol/L
 • FT3 referanseområde: 2,6-5,7 pmol/L
 • TSH referanseområde: 0,35-3,6 mIU/L
 • Anti-TPO referanseområde: < 25 IU/mL
 • HCG metoden skal kun benyttes til tidlig påvisning av graviditet, ikke som cancermarkør
 • S100B utgår av analyserepertoaret
 • TRAS sendes til OUS Hormonlaboratoriet og Karbamazepin til Diakonhjemmet for analyse. Laboratoriet videresender med bud.

Det gjøres oppmerksom på at spesifikk metodeinformasjon i Laboratoriehåndboka ikke er oppdatert. Dette arbeidet vil pågå fortløpende etter oppstart. Vær spesielt oppmerksom på at referanseområder og informasjon om holdbarhet kan bli endret.

Det har blitt lagt ned et stort arbeid i avdelingen for å sikre en overgang til nye metoder som skal gi god service og kvalitet på våre analysesvar – som tidligere. Vi imøteser gjerne tilbakemeldinger.