HELSENORGE

LabSIa desember 2016

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2016.

Ny organisering av blodbank og medisinsk biokjemi

Fra 1. januar etablerer divisjon Medisinsk service en ny avdeling med blodbank og medisinsk biokjemi under en ledelse. Avdelingens navn blir Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi. Tidligere har dette vært to separate avdelinger. Det vil nå være en avdelingssjef for alle seksjoner i Sykehuset Innlandet og en seksjonsleder på geografi.
Sammenslåingen av avdelinger og seksjoner innebærer ingen endringer i det daglige samarbeidet rundt pasienter.

Nye ledere fra 1. januar 2017:
Avdelingssjef 
Mona Elin Steen, telefon 481 30 082

Seksjonsleder Elverum 
Henning Sveen, telefon 624 38501

Seksjonsleder Gjøvik, inkl. Reinsvoll 
Heidi Kristin Bø, telefon 481 76 935

Seksjonsleder Hamar, inkl. ruslab på Sanderud 
Grete Schartum-Hansen, telefon 625 37502

Seksjonsleder Kongsvinger 
Laila Flaen Fjellheim, telefon 950 78 438

Seksjonsleder Lillehammer 
Marit Østdahl, telefon 416 39 855

Seksjonsleder Tynset 
Malene Salbu, telefon 992 02 349

Parietal og instrinsic faktor - seksjon for immunologi


Fra januar 2017 bytter vi metode for analysene anti-Parietalcelle antistoff og anti- Intrinsic faktor. Siden høsten 2015 har vi benyttet ELISA-kit fra Inova (Quanta Lite) på disse analysene, og nå går vi over til å benytte EliA-metode (Phadia). Vi har utført en validering på analysene som viser veldig god overenstemmelse mellom de to metodene, men metodene har forskjellig benevning og måleområde. Derfor kan man ikke direkte sammenlikne prøvesvarene fra ny og gammel metode, men kvalitativ gruppering vil være lik i de fleste tilfeller. De nye analysene fra Phadia har god sensitivitet og spesifisitet, spesielt når begge kombineres:  
(hentet fra Phadia)

Dette bildet mangler alt-textPrenatal RhD diagnostikk og profylakse av gravide i uke 28

Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 01.09.16. Den første prøven tas som tidligere ved første undersøkelse i svangerskapet (tidligst uke 12). Ny prøve tas av Rh-neg gravide i uke 24. Denne skal bestå av 2 EDTA-rør. Det undersøkes nå om barnet er Rh-neg eller pos. Alle Rh-negativ gravide med Rh-positive foster skal ha RhD-profylakse i uke 28.

I påvente av den permanente ordningen som forventes å tre i kraft før 01. juli 2017, da  fastlege eller jordmor i kommune helsetjenesten  skal gi RhD-profylakse, har Helse Sør-Øst bestemt at fødeavdelingene/poliklinikkene midlertidig tar ansvar for å gi anti-RhD .

Blodbanken på SI Lillehammer og SI Elverum analyserer og sender alle prøver og prøvesvar i forbindelse med svangerskapskontroll. I tråd med anbefalingen fra Helse Sør-Øst sender blodbanken kopi av svaret på prøven tatt i uke 24 til de gynekologiske avdelinger/poliklinikker dersom det er funnet et RhD positivt foster. Frem til den nye ordningen trer i kraft, vil de gynekologiske avdelingene/poliklinikkene ha ansvar for å innkalle og behandle den gravide.

Siden blodbanken ikke vet hvor den gravide skal føde er det viktig at lege eller jordmor som rekvirerer prøven i uke 24 skriver termin på rekvisisjonene og fødested i rubrikken for kliniske opplysninger.
I de tilfeller dette ikke er gjort må blodbanken kontakte rekvirent telefonisk for å få opplyst hvor kopi av svaret skal sendes.

Alle andre prøver i forbindelse med oppfølging av antistoffer hos de gravide behandles som tidligere og både svar på disse og svar på foster RhD i uke 24 sendes også rekvirent.

Har du spørsmål?
Kontakt Blodbanken på SI Lillehammer på telefon 61 27 29 57       
eller Blodbanken på SI Elverum på telefon 62 43 85 37.

Jens Kronborg
Avdelingsoverlege
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin