HELSENORGE

LabSIa desember 2017

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2017.

Hva skjer når Posten slutter å sende A-post?

Fra januar 2018 slår posten sammen A- og B-post. Dette innebærer at normal leveringstid for vanlige brev øker fra én til ca to dager og vil få konsekvenser for de av dere som i dag sender prøver til oss i ferdig frankerte konvolutter (se eksempel på bilde). Disse kan fortsatt benyttes til postforsendelse, men prøvene vil ankomme laboratoriet etter 2-3 dager, noe som i de fleste tilfeller er uheldig med tanke på kvalitet på prøven for analysering.


Illustrasjonsbilde av en konvolutt

For å kompensere for dette har Sykehusinnkjøp HF inngått en landsdekkende avtale med Bring om levering av ekspresspakke over natt for prøver til laboratoriene. Vi kartlegger nå hvordan dette vil fungere i hvert enkelt distrikt. Før jul vil vi komme nærmere tilbake med informasjon om praktiske detaljer rundt hvordan denne leveringsordningen brukes av dere.

Omleggingen som nå skjer vil ikke få konsekvenser for dere som allerede har budtjeneste (hente/bringe tjeneste) til oss i dag, og vi ser også på muligheten for å videreutvikle denne tjenesten.

Vi vil sikre at det fortsatt skal være enkelt å sende prøver til oss og tar gjerne i mot innspill til forbedringer fra dere som brukere.
Disse kan sendes til randi.lilleengen.beitdokken@sykehuset-innlandet.no