LabSIa desember 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2019.

​Medisinsk biokjemi


Triglyserider

Ikke-fastende prøve er en god parameter ved kartlegging av lipidstatus og kardiovaskulær risiko. Man må være oppmerksom på at konsentrasjonen av triglyserider i blodet stiger etter måltider, maks nivå nås etter 2-3 timer. Høyt inntak av karbohydrater, mettede fettsyrer eller alkohol øker konsentrasjonen. P-piller, steroidhormoner, diuretika og beta-blokkere kan også øke konsentrasjonen.

Fastende prøve anbefales fortsatt ved utredning av påvist hypertriglyseridemi, kontroll av pankreatitt og ved medikamentell behandling som kan gi hypertriglyseridemi.
Ved ikke-fastende triglyserider >4.0 mmol/L anbefales fastende kontrollprøve.

Fritt PSA

I følge europeiske retningslinjer er fritt PSA og fri/total PSA ratio av lav klinisk nytteverdi.

Analysen er også ressurskrevende og sendes fryst fra Sykehuset Innlandet (SI) til Oslo Universitetssykehus. I samråd med urologene i Sykehuset Innlandet anbefaler vi at analysen forbeholdes rekvirering i spesialisthelsetjenesten.

Ionisert (fritt) kalsium

Dette er en meget ressurskrevende analyse. I de fleste tilfeller vil man komme i mål med albuminkorrigert kalsium. Rekvirering av ionisert (fritt) kalsium bør i stor grad begrenses til spesialisthelsetjenesten ved endokrinologer og nefrologer, og til alvorlige tilstander som:

  • kirurgiske inngrep med blodtransfusjoner og albumininfusjoner
  • større brannskader
  • multiorgansvikt
  • syre/base-forstyrrelser
  • neonatal hypo- og hyperkalsemi
  • hemodialyse
  • nefrotisk syndrom
  • akutt pankreatitt

Medisinsk mikrobiologi

Utfylling av rekvisisjon

Det er veldig viktig for håndtering og tolkning av mikrobiologiske prøver at rekvisisjonen er korrekt utfylt med kliniske opplysninger og at informasjon om antimikrobiell terapi og allergier kommer tydelig frem.

Hepatitt B virus-DNA kvantitering

Fra og med 1. februar 2020 vil prøver til HBV-DNA kvantitering sendes til Ullevål, OUS.

Indikasjon for å rekvirere HBV-genotyping og hepatitt D er ved førstegangspåvisning, denne diagnostikken vil fortsatt bli utført av Folkehelseinstituttet.