HELSENORGE

LabSIa høsten 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2019.

Elektronisk rekvirering og svar

Helse Sør-Øst inngikk i august ny regional avtale med DIPS interactor for elektronisk rekvirering og svar til /fra primærhelsetjenesten og sykehus. Dette er samme løsning som Sykehuset Innlandet allerede har innført slik at det ikke blir endringer for dere som allerede har elektronisk løsning.

Fordelen med denne avtalen er at radiologi-henvisninger også vil kunne kobles på samme løsning og at DIPS interactor nå vil utvikle skybaserte løsninger tilpasset deres journal-leverandør. Vi er svært opptatt av at disse løsningene skal komme på plass så raskt som mulig og vil komme nærmere tilbake med tidsplan og informasjon. Vi er glad for at denne løsningen ble valgt, noe som gir oss mulighet til å tilby dere fortsatt gode og enda bedre løsninger på dette viktige området.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Harepest (tularemi) diagnostikk

Det er meldt om økning i tilfeller av harepest (tularemi) i Norge, og spesielt i Hedmark/Oppland. Laboratoriet mottar derfor et økt antall prøver til undersøkelse for harepest. I den forbindelse vil vi poengtere følgende:

Dyrkning: Påfør mistanke om tularemi under kliniske opplysninger da dyrkning for harepest krever spesiell håndtering på laboratoriet.

Serologi: Ta nullprøve og senere oppfølgnings-prøve. Dette utføres på St. Olavs sykehus og sendes direkte dit.   

For klinikk, prøvetaking og prøvematerialer henvises til Laboratoriehåndboka og "Tularemi (harepest) - veileder for helsepersonell" i Smittevernveilederen på www.fhi.no.

Dermatofytt-PCR undersøkelse

Per 1. oktober 2019 supplerer Avdeling for medisinsk mikrobiologi diagnostikken av soppinfeksjoner i hud, hår og negler med dermatofytt-PCR.

Dermatofytt-PCR undersøkelsen vil dekke de hyppigst forekommende agens, og har både høyere sensitivitet og kortere svartid i forhold til dyrkning. Da PCR-undersøkelsen ikke inneholder alle agens som kan forårsake dermatofytoser, vil avdelingen fremover tilby dyrkning der dette kan være aktuelt.

Svartid på PCR er ca. 1 uke, og ved eventuell dyrkning vil svartiden fortsatt være ca. 3 uker.

Les mer i Laboratoriehåndboka

 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Allergidiagnostikk

En allergidiagnose krever tilstedeværelse av både kliniske symptomer OG sensibilisering (spesifikk IgE).

Vi ønsker at rekvireringen skal være problembasert, dvs. målrettet  rekvirering sammen med utfyllende kliniske opplysninger.  Laboratorielegene kan da skreddersy kommentering av prøvesvar og etterbestille supplerende analyser ved behov. Laboratoriet vil fremover være restriktive med å kommentere allergiprøver som ikke inneholder gode, relevante kliniske opplysninger.