HELSENORGE

LabSIa juni 2016

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt juni 2016.

​Laboratoriehåndbok

I april sendte vi ut informasjon om Sykehuset Innlandets elektroniske laboratoriehåndbok. Vi repeterer dette med ønske om at flere benytter analyseoversikten og muligheten for å bestille prøvetakingsutstyr elektronisk. Laboratoriehåndboka finner du her.


Hvordan bruke håndboka

Oversikten inneholder foreløpig analyser innen medisinsk biokjemi. Klikk på Analyser og du vil få fram et søkefelt, der du skriver navnet på analysen, eller deler av ordet (som da vil gi flere treff).

Elektronisk bestilling av prøvetakingsutstyr krever innlogging. Første gangs bruk krever registrering: Skriv inn begynnelsen av navnet på legekontor i Rekvirent-feltet. Det skal da komme opp som valg. Fyll ut feltene med adresse og e-post, lag passord, registrer. (Hvis du mangler på lista, vennligst ta kontakt med redaktørene.) Neste gang du bestiller, logger du inn med kun e-post adresse og passord.

Andrologiske undersøkelser

På grunn av ferieavvikling kan vi ikke utføre sædundersøkelser fra uke 24 til og med uke 33. Første analysedag etter ferien blir torsdag 25. august.

Dersom undersøkelse må utføres i sommer, ta kontakt med andrologisk laboratorie på Rikshospitalet. Timebestilling telefon 23 07 23 29 mellom klokka 12.30 og 14.30.

Rusmiddellaboratoriet, Sanderud

Vi vil først av alt minne om vårt tilbud om spesifikk påvisning av benzodiazepiner og Zhypnotika. Det kan bestilles som panel eller enkelttester. Skriv på ønsket bestilling ved et av punktene merket «Andre» på rekvisisjonen: «UBENZO» for panel eller virkestoff for enkeltanalyser. Vi har den senere tid mottatt en del prøveforsendelser med mangelfulle opplysninger på rekvisisjoner og prøver.

Vi vil derfor presisere følgende:
• Det er prøvebeholderen (den gule Monovetten) som skal merkes. Umerkete prøver blir avvist selv om det er navnelapp på sendehylsen.
• Før på korrekt pasient-ID, det vil si navn og 11-siffret fødselsnummer
• Før på korrekte rekvirentopplysninger, det vil si fullt og korrekt navn på lege eller institusjon. Skriv gjerne på rekvirentens HPR-nr. Blir prøven avgitt hos en lege eller institusjon som skal være kopimottaker av svar, så er det deres ansvar at opplysninger om den primære rekvirenten er korrekte. Feil opplysninger om rekvirent gjør at kopimottakeren flyttes opp som rekvirent.
• NAV, barnevern, ROP-team, arbeidsgivere osv. kan ikke stå som rekvirent da svarene ikke sendes dit. Skal svar sendes til disse mottakerne må dette skje via rekvirenten og avtales mellom de involverte parter (pasient, lege og svarmottaker).

Prolaktin >1000 mIE/L

Prolaktin som analyseres til >1000 mIE/L videresendes til Hormonlaboratoriet Aker for analysering på «Big-big Prolaktin». Foreløpig svar på Prolaktin gis ut fra Medisinsk biokjemi SI Gjøvik. Svar på Big-big prolaktin kommer til rekvirenten direkte fra Hormonlaboratoriet.

Brukermøte for våre rekvirenter i primærhelsetjenesten

Les mer om kurset her.

NB! Påmeldingsfrist er 12. oktober.

Allergi-rekvisisjonen er fornyet

De som benytter allergi-rekvisisjon i papirformat får en ny utgave ved neste bestilling. Rekvisisjonen har fått strekkode-etiketter til merking av blodprøverørene. Den er også oppdatert i forhold til analyse-repertoar og panel-tester.

Kontaktperson: Inger Oliv Hauge, overbioingeniør allergi-seksjonen, telefon 62 43 85 20.


Fra avdeling for patologi

Cytologi: På grunn av redusert bemanning denne våren har vi dessverre lengre svartid en ønskelig på vaginalcytologi. Vi har ansatt nye og er i ferd med opplæring, så situasjonen blir bedre utover høsten.

CITO og andre hasteprøver blir prioritert.


Nye histologirekvisisjoner

Fra og med 1. mai ønsker vi alle våre rekvirenter bruker våre nye histologirekvisisjoner. Den er bygget opp av flere felter. Rekvirent og pasient.id øverst, kliniske opplysninger/problemstillinger under.

Vi har laget et område hvor det skal være enklere å krysse av for hvilket materialet dere sender, samt at det er plass til en liten tegning ved behov.

Det er laget et nummerert område hvor dere skal skrive inn hva slags materiale som er på hvert enkelt glass (eks.  nevuscelletumor hø.skulder, mammabiopsi ve bryst, sylinderbiopsi hø. lateralt). Hvert nummererte område har en tilhørende klisterlapp som skal festes på prøveglasset i tillegg til at hvert glass også må merkes med navn og personnummer.
NB! Viktig at nummeret på klistrelappen samsvarer med det utfylte nummererte området på rekvisisjonen.

For å ivareta pasientsikkerheten og unngå at prøvemateriale forveksles, ønsker vi at det benyttes en konvolutt til hver pasient.

Vi sender en liten bunke med rekvisisjoner i denne omgang. Dere må selv bestille rett antall ved å sende bestillingsskjema på fax 612 72 038.

Spørsmål stilles til ekspedisjonen på avdeling for patologi. Telefonnummer 612 72148.

Norovirus-PCR

Norovirus-PCR utføres ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sykehuset Innlandet.

Prøvemateriale: Feces uten tilsetning. Avføringsprøve bør tas innen 3 døgn etter sykdomsstart. Indikasjon: Mistanke om utbrudd. Hos noen pasienter kan det være aktuelt i sammenheng med utredning av akutt oppkast og diare, gjelder først og fremst immunsupprimerte pasienter. Analysen utføres ukentlig eller i sammenheng med utbruddsmistanke etter avtale mellom rekvirent og lege ved laboratoriet. Ved utbrudd anbefales i utgangspunktet prøver fra 3 – 4 pasienter.

Ukesoversikter over luftveisagens

Se nettside med oversikt over analyserte luftveisprøver i 2016.