LabSIa juni 2018

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2018.

​Laboratoriene inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten


Fra fagområde medisinsk biokjemi


Allergidiagnostikk

Fra og med 1. juli 2018 vil allergiprøvesvar i mindre grad kommenteres av laboratorielege.
Prøvesvar for barn t.o.m. 16 år vil vurderes og kommenteres som før. Prøvesvar for voksne blir vurdert, men bare unntaksvis kommentert.

For hjelp til tolkning av prøvesvar:
Vakttelefon LIS-lege medisinsk biokjemi 959 24 793
Eller send mail til SIHF.PB.leger.medisinsk.biokjemi@sykehuset-innlandet.no


Kloke valg/riktig rekvirering

I forbindelse med Legeforeningens kampanje "Choosing wisely" har Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB) kommet med anbefalinger for fagfeltet medisinsk biokjemi:

• Begrens rekvirering av tumormarkører, særlig CEA, CA-125, HE4, AFP og CA19-9 til situasjoner der det foreligger en spesifikk mistanke om kreft eller en sterk, underliggende predisposisjon, samt til oppfølging av kreftsykdommer kjent for å produsere de aktuelle markørene

• Ikke bruk D-dimer uten klinisk beslutningsregel (f. eks. Wells score) ved utredning av pasienter med mistenkt dyp ventetrombose (DVT)

• En stor andel av befolkningen har lavt vitamin D-nivå vinter og vår. Undersøkelse av vitamin D status er likevel oftest ikke nødvendig, de aller fleste trenger tilskudd med mindre kostholdet er rikt på vitamin D

• Ikke mål testosteron på menn uten symptomer eller tegn på testikkelsvikt


Endret måleenhet for HbA1c fra 30. september 2018

HbA1c skal ved norske laboratorier og legekontor angis i mmol/mol i stedet for prosent.
Dette er besluttet av Helsedirektoratet.
Det betyr at dagens «ideelle» 7 % blir 53 mmol/mol, mens 9 % – som regnes som et vippepunkt mot betydelig økt risiko for utvikling av komplikasjoner – blir 75 mmol/mol.

Andrologiske analyser til Gjøvik og Hamar

Andrologiske analyser på Gjøvik og Hamar utføres ikke i ukene 25 tom. 33. Siste analysedag før ferien er 14. juni og 23. august er første analysedag etter ferien.God sommer!