Helsenorge

LabSIa mars 2016

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt mars 2016.

Slutt på postsending på lørdager

Fra 5. mars 2016 avvikler Posten Norge AS og Bring avvikler postomdeling på lørdager. De begrunner avgjørelsen med at det distribueres betydelig mindre post på lørdag sett i forhold til andre ukedager. Konvolutter med biologisk materiale som tidligere kom til laboratoriene lørdag, vil bli levert på mandag. Det betyr at rekvirenter som sender prøver i frankerte
konvolutter, må vurdere holdbarhet på materiale i forhold til når prøven blir tatt og sendt. Det har ingen betydning for prøver til avdeling for patologi som er lagt på fikseringsvæske eller svangerskapsimmunologi.

Hvis noe er uklart kan følgende personer kontaktes:
Medisinsk biokjemi Elverum: Wenche Rønningo
Medisinsk biokjemi Hamar: Anne Bretten Mæhlum
Medisinsk biokjemi Gjøvik: Silje Bævre Brobakken
Felles prøvemottak Lillehammer: Vibeke Fredagsvik
Medisinsk biokjemi Tynset: Hege Tronshaug
Medisinsk biokjemi Kongsvinger: Marte E. Skaar Olafsbye
Medisinsk mikrobiologi: Bodil Hagen
Patologi: Jorunn Nordlunde Bossum
Immunologi – og transfusjonsmedisin: Marit Østdahl

Andrologi/sædundersøkelse, utredning ved uønsket barnløshet

«Rettledning for pasient henvist til sædundersøkelse» er sendt ut til alle
legekontor og poliklinikker. Hvis dere går tom for disse og trenger flere henvend dere til Medisinsk Biokjemi på SI Gjøvik eller SI Hamar.

Rettledningens bakside fungerer som henvisning til sædundersøkelse. Det er viktig at rekvisisjonen fylles ut med legens navn og stempel, samt henvisningsgrunn. Det er også viktig at legen informerer pasienten godt og forsikrer seg om at han har forstått hvorfor han skal ta sædprøve og hva en sædprøve innebærer. Det er viktig med minst 2 og maks 7 dager siden forrige sædavgang, dette for å få en optimal prøve. Pasienten skal fylle ut baksiden av skjemaet og ta det med seg til laboratoriet.

Fritt PSA (PSA-ratio)

Testen brukes lite og er ikke relevant for allmennpraksis.
Testen kan tenkes å være til hjelp ved utredning dersom biopsier ikke gir svar. Les evt. mer i NEL.

Om prøveforsendelse ved analyse av AMH(Anti Müllerhormon)

Det er ikke lengre behov for fryseprøve.

Per Medbøe Thorsby, PhD som jobber på Hormonlaboratoriet Aker informerer om følgende: Grundige undersøkelser om holdbarheten av analytten AMH viser at det ikke lenger er nødvendig å fryse denne prøven før forsendelse. Prøver kan sendes som vanlig serumprøve. Det vil si at vacutainerglass uten spesiell tilsetning eller med gel kan benyttes ved prøvetaking. Serum bør overføres til egne rør før forsendelse på vanlig måte.

For oss i SI betyr det at pasientene kan få tatt prøven på legekontor og trenger ikke på sykehuslab for å få tatt og sendt disse prøvene.

Informasjon til rekvirenter (medisinsk biokjemi)

Gi oss beskjed dersom du:
• er ny rekvirent hos oss
• er turnuslege og har begynt ute i distrikt
• er primærlege som har byttet til annet legekontor, eller har flere arbeidsforhold
• har flyttet og endret adresse

Håndbok i medisinsk mikrobiologi

Håndboka er oppdatert og finnes her
Den skal oppdateres fortløpende, og i samsvar med Elektronisk
Kvalitetshåndbok (EK) i Sykehuset Innlandet.

Resultat for A H1N1 (svineinfluensa)

Avdelingen har fra og med februar 2016 i tillegg til PCR for Influensa A også gitt ut resultat for Influensa A H1N1 («svineinfluensa»). Dette er en undergruppe av influensavirus A som har stått for en betydelig andel av influensa-tilfellene i årets sesong. PCR for influensa er aktuelt i sykdommens akutte fase (<4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Analysen er en del av en analysepakke for luftveisvirus.
Vi har skiftet metode for undersøkelse av Epstein Barr-virus (EBV) serologi. Analysen kjøres nå på CMIA (Abbott Architect - mot tidligere EIA test). Den nye metoden gjør at EBV nå blir analysert daglig mandag – fredag (mot tidligere en gang i uken). Omleggingen skjer først og fremst for å gi en bedre service med raskere svar for denne analysen. Som tidligere vil følgende parametre undersøkes: VCA-IgM, VCA-IgG og EBNA-IgG. I de tilfeller hvor noen av disse er positiv, blir svaret ledsaget av en kommentar / vurdering av mikrobiolog.

Undersøkelse av luftveisprøver

Se nettside med analyserte luftveisprøver