LabSIa november 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt november 2019.

Allergi

På grunn av ombygging av laboratoriet ved sykehuset i Elverum og flytting/ombygging av allergiinstrumentet, vil allergilaboratoriet være stengt i perioden 9. november til 15. desember 2019.

I denne perioden vil alle allergianalyser som kommer inn til Sykehuset Innlandet videresendes til Oslo universitetssykehus (OUS), nærmere bestemt Ullevål sykehus, for analyse.

Alle rekvirenter kan fortsette å bestille og ta sine prøver på samme måte som tidligere, og deretter sende alt til Sykehuset Innlandet. Vi sørger for at prøver og bestillinger videresendes. Prøvene vil sendes videre til Ullevål sykehus daglig, så det vil ikke ligge noen forsinkelse av betydning i selve videresendingen.

Den mest vesentlige forskjellen vil ligge i at prøvesvarene vil komme fra Oslo universitetssykehus og ikke fra Sykehuset Innlandet, og at de fleste vil få svarene i papirformat i stedet for elektronisk i denne perioden.

De som ønsker å motta elektroniske svar fra Oslo universitetssykehus må kontakte allergilaboratoriet der. Eventuelle spørsmål vedrørende svar eller etterbestillinger må også rettes dit. Allergilaboratoriet kan kontaktes på telefon 22 11 88 77.